Saklı Pay Mirasçılar

Saklı Pay Mirasçılar

Saklı pay mirasçılar miras kanunumuza göre 1. Zümrede miras bırakanın altsoyu, 2. Zümrede miras bırakanın anne ve babasıdır. Kardeşlerin ve onların çocuklarının saklı pay hakkı yoktur. 3. Zümrede yer alan mirasçıların da saklı pay hakları bulunmamaktadır. Zümre sisteminde her gruba dâhil olan sağ kalan eş, saklı paylı hakkına da sahip olmaktadır.

Miras bırakan bazı koşullar gerçekleştiği zaman mirasçısını, miras hakkından yoksun bırakabilir. Aynı durum saklı payda da geçerlidir. Şöyle ki; Mirasçı, miras bırakana ya da onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlerse veya miras bırakanın aile üyelerine yönelik aile hukukundan kaynaklı olan yükümlülüklerini yerine getirmezse, saklı paylı mirasçılar listesinden de çıkartılır.

Mirasçılıktan Çıkartma

Mirasçılıktan çıkartma terimi daha önceki yıllarda pek de bilinmeyen bir kavramdı. Yapılan istatistiklere göre Ceza davalarının da artmasından kaynaklı olarak, bu terimin günümüzde daha sıklıkla araştırıldığı görülmektedir.

Miras bırakanın, bu yöndeki iradesini açığa vurması gerekir. Bu irade, mirastan pay almadan çıkarma zorunlu bir taraflı tasarruf olduğu için, kural olarak vasiyetname ile gerçekleştirilebilir. Ancak, mirastan men etmenin miras sözleşmesi ile yapılmasında da bir engel yoktur. Belirtmemiz gerekir ki; cezai olarak mirastan çıkarmadan söz edilebilmesi için, saklı pay hakkı olan mirasçıların, saklı paylarının tamamı ya da bir kısmından yoksun bırakılmaları gerekir. Miras bırakanın, mirasçıyı ve saklı paylı mirasçılar için mirastan ret işlemi yapabilmesi için belli başlı olguların gerçekleşmesi gerekmektedir.

Mirastan Çıkartılmanın Sonuçları

Mirastan çıkartılmanın sonuçları nelerdir sorusunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

  • Mirasçılıktan çıkarılan kişi, mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası açmaya da hakkı olmaz. Mirastan men edilen saklı paylı mirasçının artık tereke üzerinde hiçbir hakkı olmadığı Kanun maddelerinde de açıklanmıştır.
  • Kısmi mirastan çıkartma durumunda, saklı paylı mirasçının sadece saklı payı azalır, fakat mirasçı sıfatı devam eder
  • Mirasçılıktan çıkartılan kişinin miras payının ne olacağı MK 511’de belirtilmiştir. Buna göre; mirastan men edilen kişinin miras payı, miras bırakanın bunun üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmamışsa, onun yerini alan mirasçılara geçer

Saklı paylı mirasçılar ve diğer miras hukuku sorunlarınız için danışmanlık ve avukatlık taleplerinizde, internet sitemizdeki iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve randevu talep edebilirsiniz.

Velayetin Düzenlenmesi Usulü hakkında bilgi sahibi olmak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Yorum Gönder