Soybağının Reddi Davası

Soybağının reddi davası hangi koşullarda açılabilir? Koca ve çocuğun arasında olan resmi soy ilişkisinin kesilmesi istemlerinde bu dava türü açılmaktadır. Türk medeni hukukuna göre, evlilik birliği içinde veya boşanma sonrasındaki 300 gün içinde dünyaya gelen çocuk babanın kütüğüne resmi şekilde kaydedilir.

Kanun koyucu, soybağının reddedilmesi davasında hem kocanın hem de çocuğun çıkarlarını ve haklarını korumayı en temel ilke olarak belirlemiştir. Bu sebeple de davanın açılma hakkı öncelikle çocuğa ve babaya verilmiştir.

Çocuk, kocanın dava hakkından bağımsız şekilde bu davanın açılmasını talep edebilir. Kocanın açık ya da örtülü şekilde çocuğu tanıması, çocuğun dava hakkına engel olamaz. Çocuğa tanınan bu hak, sadece çocuğun özgür iradesinde olmalıdır. Çocuğun ölümü gerçekleşirse soy bağının kesilmesi talebi altsoya kalamaz. Eğer çocuk yetişkin değilse bu davanın ilerletilmesi için kayyım ataması yapılır.

Soybağının Reddi Davası Zamanaşımı

Türk medeni hukuku kanunlarına göre davaların açılabilmesi için zamanaşımı süresi vardır. Zamanaşımı süresi hak düşürücü süredir. Yani kanunen belirlenen süre içinde söz konusu dava açılmalıdır. Zamanaşımı dolan dava konusu hakkında dava açılamaz ve dava açma talebi olsa bile davanın reddine karar verilir.

Soybağı reddi davasının zamanaşımı süreleri bazı olgulara göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple bu dava hakkında belirlenen zamanaşımı sürelerini maddeler halinde belirtmemiz gerekir.

  • Çocuk, ergin olduktan sonra 1 yıllık süre içerisinde dava açma hakkını kullanmalıdır.
  • Çocuk, evliliğin bitmesinden itibaren 300 günlük süre içinde Dünyaya gelmişse ve bu sırada anne iddet süresini kaldırarak yeniden evlilik yapmışsa, ikinci evlilikteki koca baba olarak sayılır. Eğer bu olgunun doğru olmadığı ispat edilirse ilk evlilikteki koca baba sayılır.
  • Dava açmamaya haklı olan geçerli bir sebep varsa, 1 yıllık süre sebebin ortadan kalktığı günden sebebin ortadan kalktığı gün başlar. Bu durum karinelerin çakışmasıdır.
  • Koca, gerçek baba olmadığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içinde soybağının reddi davası isteminde bulunmalıdır.

Soybağının Reddi Dava Dilekçesi

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Nüfusta baba olarak kayıtlı olan kişinin isim, soy isim, ikametgâh adresi ve diğer bilgileri bu alanda yer almalıdır

DAVALI: Annenin isim, soy isim, ikametgâh adresi ve diğer bilgileri bu alanda yer almalıdır

ÇOCUK: Soy bağının kaldırılması istenen çocuğun kimlik bilgileri bu alanda yer almalıdır

KAYYIM: Çocuğun çıkarlarının korunması için ataması yapılan kayyım varsa, kayyımın kimlik bilgileri bu alanda yer almalıdır

DAVA KONUSU: Soy bağının reddi yönünde karar verilmesi taleplidir

AÇIKLAMALAR: Dava konusuna neden olan bütün olgular maddeler halinde bu alanda yer almalıdır

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMUK ve diğer ilgili mevzuatlar

DELİLLER: Nüfus kaydı, DNA testi, tanık beyanları ve diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda beyan edilen nedenler ve deliller ışığında;

  • Davanın kabulüyle birlikte davacı müvekkilin … çocuğun babası olduğu şeklinde olan soy bağının reddine
  • Çocuk adına kayyım ataması yapılmasına
  • Tüm mahkeme masraf ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederim

(Dilekçenin en alt kısmına isim-soy isim yazılmalı, tarih belirtilmeli ve imza atılmalıdır)

Yukarıda belirttiğimiz dilekçe tamamen örnek teşkil etmektedir. Eğer dava sürecinizi ilerleten vekil avukatınız varsa, avukatınız dilekçe içeriğini sizin adınıza tam teşekküllü şekilde oluşturur. Dava süreçlerinde avukatla yapılan çalışmalar, kişilerin hak kaybı yaşamaması için oldukça önem teşkil etmektedir.

Soybağının reddi davası ve diğer aile hukuku davaları ile ilgili detaylı bilgi almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

0

Yorum Gönder