Sözlü Vasiyetname

Sözlü Vasiyetname

Sözlü vasiyetname ne demektir ve nasıl hazırlanabilir? Bilindiği gibi vasiyetname hazırlama şekilleri 3’e ayrılır. Sözlü olarak hazırlanan vasiyetname, resmi vasiyetname ve el yazılı vasiyetnameye göre daha farklı olmaktadır. Bu vasiyet hazırlama türünde bazı istisnai durumların oluşması gerekmektedir. Aksi olan durumlarda geçerliliği yoktur. Olağan üstü olan durumlarda vasiyet sahibi, vasiyetini sözlü olarak beyan eder ve bunu yazdırması için 2 tanığa bu yükümlülüğü verir. Daha sonra bu 2 tanık resmi işlemleri yapar.

Sözlü vasiyet, Miras Kanunu madde 539/541’de düzenlenmiştir. Belirtilen bu kanun maddelerindeki istisnai olan durumlar şöyle olmaktadır; Miras bırakanın yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağan üstü durumlar sebebi ile resmi ya da el yazılı vasiyetname yapılamıyorsa, sözlü vasiyetname yapılabilir.

Sözlü Vasiyet Şekilleri

Sözlü vasiyet şekilleri, iki aşamada yapılabilir. Birinci aşamada; Olağanüstü bir durum içerisinde bulunan vasiyetçi, son arzularını iki tanığa açıklar ve onalar bu açıklamalarına uygun bir vasiyetname hazırlama ya da yazma görevi verir. Tanıklar okuryazar olma hali hariç, resmi vasiyetnamede tanıklık etmeleri için gerekli olan şartlara da sahip olmalıdırlar. Vasiyet bildirimi, belirttiğimiz şartlara uygun olan iki tanığa aynı anda yapılmalıdır.

İkinci aşamada yapılması gereken işlemleri tanıklar gerçekleştirecektir. Belirtmek gerekir ki, tanıklar vasiyetçinin kendilerine yüklediği belgeleme görevini kabul etmek zorunda değildir. Fakat kabul etmişlerse, bundan sonra açıklanması gereken hususları da sözlü vasiyetname için yapılması gereken yükümlülükleri de yerine getirmelidirler.

Sözlü Vasiyette Tanıkların Görevleri

Sözlü vasiyette tanıkların görevleri nelerdir sorusunun yanıtını, birkaç madde şeklinde belirtecek olursak;

  • Tanıklardan biri vasiyetçinin kendilerine beyan ettiği son arzularını, beyanın yapıldığı yer ve tarihi de yazarak imzalar, diğer tanığa imzalatır. İki tanık vakit geçirmeden mahkemeye başvurur
  • Tanıklar, hazırlanan belgeyi herhangi sulh mahkemesine ya da asliye hukuk mahkemesine verebilir
  • Tanıklar, hazırlanan belgeyi vakit kaybı olmadan mahkemeye vermekle yükümlüdür. Yargıtay’a göre, kanunun vakit geçirmek sizinden kastı; Suiistimalleri önlemek, tanıkların mirasçılarla görüşmesine fırsat vermemek ve bu yolla vasiyetçinin son arzularının yanlış değerlendirilmesine engel olmaktır

Sözlü vasiyetname ve diğer vasiyetname hazırlıkları, vasiyet davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu alabilirsiniz. İnternet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Tazminat Davası Türleri hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder