Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

Suç işleme sebebiyle boşanma davası istemi, Türk Medeni Kanun hükümleri gereğince hem özel hem de nisbi boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Medeni Kanun madde 163 gereğince, “Eşlerden biri küçük düşürücü suç işler ve bu sebeplerden dolayı onunla birlikte yaşamak, diğer eşten beklenemezse, eş boşanma davası açabilme hakkına sahiptir”.

Boşanma davası istemi için geçerliliği bulunan suçlar, Anayasa tarafından belirlenmektedir. Bu sebepler Kanun maddelerinde açık şekilde belirtilmiştir. Kanunda bu durum “Terzil edici cürüm” yani “Küçük düşürücü suç” terimi ile de yer almaktadır.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Sebepleri

Suç işleme sebebiyle boşanma sebepleri, küçük düşürürcü ve yüz kızartıcı gibi etkenleri oluşturmalıdır. Suç işleme sebebi ile boşanma isteminde bulunulabilecek olan suçların bir kısmını belirtecek olursak;

 • Zimmet
 • İhtilas
 • İrtikap
 • Rüşvet
 • Uyuşturucu
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik
 • İnancı kötüye kullanma
 • Zina
 • Kasten adam öldürme
 • Cinsel tacizde bulunma
 • Diğerleri

Konu hakkında bilinmesi gerekir ki; Kanun tarafından belirlenen bu suçların evlilik birliği içerisindeyken yaşanması gerekir. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan taraf bunu karşı tarafa belirtmeden evlilik birliğini kurmuş ise, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 150 b. 1 hükmüne göre evlenmenin iptali davası açılabilir. Bir suçun yüz kızartıcı olarak niteliğini, toplumdaki anlayışa ve Kanunlara göre hâkim belirlemektedir.

Suç işleme sebebi ile boşanma davasının sonuçlarından biri de velayet olmaktadır. Konu hakkında, makalemizin son kısmında bilgilendirme yapacağız.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davasında Velayet

Suç işleme nedeniyle boşanma davasında velayet hakları Mahkemenin yetkili kişisi olan hâkim tarafından değerlendirilir. Sonuç olarak velayet kararı verilirken, tamamen çocuğun şahsi çıkarları ve geleceği düşünülmektedir.

Çocuk hakkında velayet kararı verilirken tarafların; çocuğa bakabilme özellikleri ve sunabilecekleri yaşam standartları, çocuğun eğitim ve ahlaki durumu, çocuğun özel bakımı vb. durumları göz önünde bulundurulacak en önemli detaylardan olmaktadır. Velayetin çocuğun güvenliğine uygun olan tarafa verilmesi gerekmektedir. Velayetin çocuğun güvenliğine uygun olarak kullanılması ile örtüşmeyen boşanma sebeplerinden biri olan suç işleme ile açılmışsa, bu durumda suç işleyen tarafa velayet hakkı tanınamaz.

Suç işleme sebebiyle boşanma ve diğer boşanma sebepleriniz hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Bakırköy Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Evlatlığın Mirasçılığı makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder