Şufa Hakkı Kullanma Şartları

Şufa Hakkı Kullanma Şartları

Şufa hakkı kullanma şartları konusunda, Medeni Kanun belirli ölçütler belirlemiştir. Şufa hakkının bir diğer terimi de önalım hakkı olmaktadır. Bu hak, paydaşın hakkının üçüncü kişilere satması halinde ortaya çıkar. Şufa hakkının en temel esası, yapılması istenilen bu satışta diğer paydaşlara sunulan atın alma hakkıdır. Kanunda bu hakkın kullanım şartları için belirlediklerini maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Şufa hakkı paylı mülkiyette kullanılabilir
  • Şufa hakkı paydaşlar tarafından kullanılabilir
  • Şufa hakkı fiilen taksim edilmemiş olan taşınmazlarda kullanılabilir

Şufa hakkının kullanılabilmesi için, Kanunda belirlenen unsurların oluşması gerekmektedir. Medeni Kanun maddeleri, bu hususta önalım hakkı ile paydaşlara dava hakkı tanıyarak taşınmazın mevcut paydaşlar arasında kalmasını amaçlamıştır. Şufa hakkı kullanma konusunu belirttikten sonra, bu hakkın kullanım süresinden bahsedeceğiz.

Şufa Hakkını Kullanma Süresi

Şufa hakkını kullanma süresi, Kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Bu hakkın kullanılabilmesindeki süre, iki şekilde olmaktadır. Bunlar;

  1. Şufa hakkı sahibi, paydaşlara gayrimenkulün alıcısı tarafından satış noter aracılığıyla bildirmişse, satışın bildirilmesinden itibaren 3 ay içerisinde şufa davasının açılması gerekir
  2. Şufa hakkı sahibi, paydaşlara satışı noter aracılığı ile bildirmemişse her durumda satış tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu davanın açılması gerekmektedir.

Burada belirtilen süreler, kesin hak düşürücü süre olmaktadır. Yani Kanunda belirtilen bu süreler dolduğu zaman dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Şufa hakkı kullanma şartları başlıklı makalemizin son kısmında ise, bu haktan feragat edilme konusunu açıklayacağız.

Şufa Hakkından Feragat Etme

Şufa hakkından feragat etme, TMK 733/2 maddesinde açıklanmıştır. Önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekmektedir. Bu durumda bir taşınmaza ilişkin olarak önalım hakkından bütünüyle feragat edilmesi ancak tapu müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemle yapılması mümkündür. Fakat somut ve belirli bir satışa dair olarak şufa hakkını kullanmak istemeyen malikin söz konusu hakkı kullanmaktan vazgeçtiğine dair iradesini yazılı şekilde beyan etmesi de yeterli olacaktır. Belirli bir satışa ilişkin önalım hakkını kullanma işlemi satıştan önce ya da sonra yapılabilmektedir.

Şufa hakkı kullanma şartları ve diğer dava konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Velayetin Kaldırılması Unsurları için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder