Şufa Hakkını Kullanma Şartları

Şufa Hakkını Kullanma Şartları

Şufa hakkını kullanma şartları Kanun koyucu tarafından belirlenen öğelerden oluşur. Bunları belirtecek olursak;

 1. Paylı Mülkiyette: Bu hak paylı mülkiyette olan taşınmazlar için kullanılabilir. Burada belirtilen taşınmazın arsa ya da daire vb. yapı olmasının önemi yoktur, hepsi için geçerlidir.
 2. Paydaşlar Tarafından: Şufa hakkı paydaşlar tarafından kullanılabilen bir hak olmaktadır. Bir ya da daha fazla paydaşın şufa hakkını kullanması durumunda ise, hisse paylarına bakılmaksızın paydaşlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılır.
 3. Fiilen Taksim Edilmemiş Taşınmazlarda: Şufa hakkını kullanma şartları hakkında yer alan bu konu, sözleşmeyle ya da fiilen taksim edilmemiş paylı gayrimenkullerde açılabilir. Medeni Kanunda yer alan hükümler gereğince; paydaşların kararlaştırdığı kullanım tarzının, bir paydaş tarafından kötüye kullanılmasını engellemek istemiştir.

Şufa Hakkının Kullanılamaması

Şufa hakkının kullanılamaması hangi şartlarda oluşur konusu, şufa hakkını kullanma şartları belirlenmesi gibi Kanun maddeleri gereğince uyarlanmıştır. Bunlara uygun olarak birkaç madde belirtecek olursa;

 • Paydaşlardan birinin payının,  icra yolu ile satışı ve ihalesinde, önalım yani şufa hakkı kullanılamaz.
 • Paydaşlardan birinin payını hibe etmesi veya takas etmesi durumunda da önalım (şufa) hakkı kullanılamaz. Fakat bu devirlerin muvazaalı olduğu iddiasıyla önalım davası açılabilir.
 • Satış vaadi sözleşmesine dayanarak, payı üzerine geçiren kişiye karşı önalım davası açılamaz.
 • Bağışlama halinde şufa hakkı kullanılamaz.
 • Trampa halinde şufa hakkını kullanma koşulları kurallarından olmadığı için, şufa hakkı yoktur.
 • Tapusuz taşınmazların satışında şufa hakkı kullanılamaz.
 • Paydaşların, paylarını üçüncü kişiye devretmesinde önalım yani şufa hakkı yoktur.
 • Dürüstlük kuralları dışında yapılan işlemlerde (Hile, cebir, tehdit vb.) şu hakkı olamaz.
 • Payın şirkete sermaye olarak konulması halinde, şufa hakkı olmaz.

Şufa Hakkını Kullanma Süresi

Şufa hakkını kullanma süresi ile olan bilgileri, makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. Satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren 3 aydır. Şufa davası açma süresinin üst sınırıysa 2 yıldır. Şufa davası süresinin üst sınırı olarak 2 yılın belirtilmesinden maksat ise şöyle olmaktadır; “Hak sahibi satışın yapıldığını 2 yılın sonunda öğrenmişse artık şufa davası açamaz”. Yine şufa hakkı sahibi aynı şekilde satışın yapılmasından 2 yılın geçmesinden üç ay veya daha kısa bir süre öncesinde öğrenmişse ancak bu hakkını 2 yıllık üst sınır dolmadan önce kullanmamışsa artık şufa davası açılamaz. 3 aylık sürenin burada bir önemi kalmamış olur.

Şufa hakkını kullanma şartları ve davası hakkında detaylı bilgi almak için Esenyurt Avukat ile iletişme geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası makalemizi inceleyebilirsiniz.

2

Related Posts

Yorum Gönder