Uzlaşma Şartları

uzlaşma

19 Kas: Uzlaşma

Uzlaşma, mahkemeler haricinde bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabuluculuğa benzer şekilde, uzlaşmada tarafların istemine bağlı, esnek, gizli ve tarafların çıkarlarını…