TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat hukuku, haksız fiillerden ya da başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu almaktadır. Genel olarak tazminat davaları, “Maddi tazminat ve Manevi tazminat” olmak üzere ikiye ayrılır.

Büyükçekmece Tazminat Hukuku Avukatı olarak, müvekkillerimizin hukuki işlemlerine hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm üretmek için bütün deneyim ve bilgilerimizi kullanmaktayız. Büyükçekmece Avukat olarak müvekkillerimizin Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz.

Büyükçekmece Tazminat Hukuku Avukatı

Kişinin, başka bir kişiden ya da kurumdan tazminat talep edebilmesi için, hukuka aykırı bir eylem olmalıdır. Bunun yanı sıra bu eylemin sebep olduğu maddi-manevi zarar bulunmalıdır.

Haksız fiil ve haksız fiilden kaynaklanan tazminat, temel olarak Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olmakla birlikte, bazı özel kanunlarda düzenlenen tazminat türleri de olmaktadır. Örneğin; Boşanma sonucunda istenecek maddi ve manevi tazminat, Medeni Kanun’un 174. Maddesinde düzenlenmiştir. Yine banka kartel tazminatı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ile Kıdem ve İhbar Tazminatı ise İş Kanunu ile düzenlenmiş tazminat türüdür. Özel kanunlar ile düzenlenmiş tazminat hükümlerinin uygulamada yetersiz kaldığı durumlarda Borçlar Kanunu genel düzenlemeleri dikkate alınmaktadır.

Büyükçekmece Tazminat Hukuku Avukatı olarak profesyonel hizmet ile hukuki sürecin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlamaktayız. Bu konuda Av. Merve Arı ihtiyacınız olan hukuki desteği sağlayarak gerek maddi gerek manevi tazminat haklarınızın korunmasını sağlamaktadır.

Büyükçekmece Avukat

Tazminat Hukuku kendi içinde 2’ye ayrılsa da geniş bir konudur. Kişilerin maddi ve manevi tazminat davası açabilmeleri için birçok haklı sebepleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmını belirtecek olursak;

– Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları
-Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
– Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları
– Destekten yoksun kalma tazminatı
– Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları
– Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları
– Hakaret, iftira’dan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları
– İş kazasından kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları
– Ölüm ve cismani zararlardan kaynaklanan tazminat davaları
– Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminat davaları
– Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
– Kişilik haklarının bası yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları
– Babalık davasının konusu olarak manevi tazminat konuları örnek vereceğimiz bazı tazminat davası konularıdır.

Hangi davalar için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz sorunuza detaylı bilgi almak için Büyükçekmece Avukatı olan Av. Merve Arı’ya ulaşım sağlamanız yeterlidir.

0

Yorum Gönder