TAZMİNAT AVUKATI

Hukuksal alanda tazminatın temelinde haksız fiil vardır. Haksız fiil, bir kişinin başka bir kimseye karşı, hukuki bir hakka dayanmadan gerçekleştirdiği eylemdir. Bu eylem mal varlığına yönelebileceği gibi, bedensel ya da kişilik bütünlüğüne de yöneltilmiş olabilir.

Tazminat davalarında hak edilecek tazminatın miktarı kanun usullerine göre davalı ve davacı tarafın imkân ve şartları göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Esenyurt Tazminat Hukuku Avukatı olarak hukuki tecrübelerimiz ve çözüm bulma yeteneklerimizi birleştirerek daha çok çalışmanın müvekkillerimizi daha kısa zamanda sonuca ulaştıracağının bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Esenyurt Tazminat Hukuku Avukatı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 6’ya göre; maddi ve manevi tazminat davası, tüm davalar için yetkili yer olan davalının ikâmetgahında, davalı tüzel kişi ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılabilir.

HMK md.7’ye göre; Davalı sayısı birden fazla olduğu durumlarda, tazminat davası herhangi birinin yerleşim yerinde açılabilmektedir.

HMK md. 10’a göre; Sözleşmenin ihlali nedeni ile açılacak tazminat davarlı, yazımızda anlattığımız üzere olan yetkili mahkemelerde açılabileceği gibi sözleşmenin ifa edileceği yerdeki asliye hukuk mahkemelerinde de açılabilmektedir.

Hukuk davaları arasında ekonomik anlamda oldukça hassas olan tazminat davaları için Esenyurt Tazminat Hukuku Avukatı olarak müvekkillerimize karşı açılan dava ya da kendi açacakları tazminat davaları konusunda yardımcı olmaktayız. Av. Merve Arı tazminat davarlı ile ilgili olarak müvekkillerine dava sürecinde avukatlık yaptığı gibi davalarını kendileri ilerletmek isteyen müvekkiller için de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukat

Avukat olarak hukuki tecrübelerimiz ve çözüm bulma yeteneklerimizi birleştirerek daha verimli çalışmanın müvekkillerimize daha çok avantaj sağlayacağının bilincinde olarak dava sürecimizi ilerletmekteyiz.

Haksız fiil nedenine bağlı maddi ve manevi tazminat davası, yazımızın ilk başlarında belirttiğimiz mahkemeler de açılabileceği gibi şimdi bilgisini vereceğimiz mahkemelerde de açılabilir:

*Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinde tazminat davaları açılabilir.
*Zarar haksız fiilin işlendiği yerden başka bir yerde meydana gelmişse, zararın meydana geldiği yerde de tazminat davası açılabilir.
*Haksız fiillerde zarar görenin ikametgahında da tazminat davası açılabilir.

Ticari bir iş veya işlemden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları açısından görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

Esenyurt Avukatı olarak Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı kanun sistemi dâhilinde müvekkillerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir avukat olarak görevini sürdürmektedir.

0

Yorum Gönder