Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku nedir? Kişinin zarar gördüğü olaydan önceki durumuna getirilmesi amacı ile zararının karşılanması durumuna tazminat, bu konudaki kuralların oluşturulduğu bütüne de Tazminat Hukuku denilmektedir. Hukuk düzeninin dışında yer almakta olan bir vukuatın sonucunda şahısın zarara uğraması, hukuken düzeltilmesi gereken bir durumdur.

Tazminat hukuku; ana başlık olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, düzenlenme amacı, bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır.

Tazminat Nedir?

Tazminat nedir sorusuna cevap verecek olursak; tazminat kavramı bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız olarak yapılan eylemlerin maddi ya da manevi zararının karşılanması olarak açıklanabilir. Haksız bir durum karşısında zarar gören kişiler bu zararın tanzim edilmesi adına tazminat davası açabilme hakkına sahiptirler.

Tazminat davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin ilk önce hangi tür tazminat davası açacağını bilmesi gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğrayan kişiler manevi tazminat davası açabilirken, maddi bir kaybı bulunan kişi maddi tazminat davası açabilir.

Tazminat Davası Türleri

Tazminat Davaları haksız eylem karşısında zarar gören kişinin mağduriyetinin giderilmesi için açılan davadır, yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına açılacak farklı tazminat davası türleri bulunmaktadır.

Bireyler bu hususta;

“ Boşanmada tazminat, hakaret nedeni ile maddi ve manevi tazminat, mobbing ya da psikolojik şiddet nedeni ile manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı, işçi ihbar süresi tazminatı, iftira nedeni ile tazminat, ölümlü trafik kazası sebebi ile tazminat, yanlış tedavi sonucu tazminat vb. tazminat davaları açabilirler”.

Maddi Manevi Tazminat Nedenleri

Maddi, manevi tazminat haksız bir vukuat karşısında ve kusursuz sorumluluk hallerinde oluşabilir. Maddeler halinde sıralayacak olursak maddi manevi tazminat nedenleri şu şekilde olabilmektedir:

-Hakaret nedeni ile açılan tazminat davası
-Maddi ve manevi tazminat davası
-Mobbing ya da psikolojik şiddet sebebi ile açılan tazminat davası
-Destekten yoksun kalma tazminatı
-İşçi kıdem tazminat davası
-İşçi ihbar süresi tazminat davası
-İş kazası sebebi ile açılabilecek olan tazminat davası
-Ölümlü trafik kazası sebebi ile açılabilecek olan tazminat davası
-Yaralanmalı trafik kazası sonucu açılabilecek olan tazminat davası
-Trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeni ile açılacak olan tazminat davası
-Yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davası
-Boşanma davasında tazminat olarak maddi manevi tazminat nedenleri hususunda birkaç maddeyi sıralamak mümkündür.

Meslek Hastalığı Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Kapsamı

Meslek hastalığı olan çalışan, işverene karşı her türlü maddi ve manevi zararlarının karşılanması gayesi ile tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat, kişilik değerleri saldırıya uğrayan kişinin isteyebileceği ve alabileceği bir tazminat türüdür. Kişilik değerleri, bireyin kişilik haklarını meydana getirmekte olup kanunda tanımlanmamış olmakla birlikte Yargıtay kararlarına göre kişinin yaşamı, sağlığı, ruh ve vücut bütünlüğü bozulan herkes manevi tazminat isteyebilir.

Tazminat hukuku kapsamına giren davalar hakkında bilgi almak için Tazminat Avukatı ile iletişime geçiniz.

0

Related Posts

Yorumlar (1)

Merhaba,
Belirli süreli iş sözleşmeleri olanlar tazminat alabilir mi? Bu konuda kesin bir karara ulaşamadım. Bazı yerler alabilir tazminat her işçinin hakkı derken bazı yerler alamaz diyor.
Eğer tazminat almaları bu sözleşme ile engellenmiş ise insanları bu şekilde ayırarak haklarını almalarını engellemeyi kanunlar nasıl oluyor da kabul ediyor?

Yorum Gönder