TCK Etkin Pişmanlık

5237 sayılı kanun içeriğinde, TCK etkin pişmanlık ilkesine yer verilmiştir. Etkin pişmanlık; suçun işlenmesinden sonra failin pişmanlık etkisinde olmasına bağlı olarak cezanın azaltılmasını ya da ortadan kaldırılmasını sağlayan durumdur. Türk ceza kanunu uygulamasına göre, her suça yönelik olarak etkin pişmanlık etkeni uygulanamaz.

Etkin pişmanlığın geçerli olabilmesi için, kanunlarda da belirtilen ölçülerdeki zaman içerisinde olmalıdır. Sürenin başlangıcı, suçun işlenmesinin sona erdiği an olmaktadır. Fakat eylemin sona ermesi her daim suçun işlenmesinin sona erdiği anlamına da gelmez.

Etkin pişmanlıktan söz edilebilmesi için, failin pişmanlık gösterdiği eylemleri kendisinin gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanacak olan kişi, suçunun olumsuz olan etkilerini ortadan kaldırmak adına belli başlı sorumlulukları almalı ve çözüm odaklı ilerlemelidir.

Etkin Pişmanlık TCK 168

TCK etkin pişmanlık madde 168 içeriğinde;

  • Yağma (gasp) suçu ve etkin pişmanlık ceza indirimi
  • Dolandırıcılık suçu ve tekin pişmanlık ceza indirimi
  • Hırsızlık suçu sebebi ile etkin pişmanlık ceza indirimi
  • Güveni kötüye kullanma sebebi ile etkin pişmanlık ceza indirimi
  • Mala zarar verme suçu etkin pişmanlık ceza indirimi konuları yer almaktadır.

TCK madde 168 içeriğine göre “Suç tamamlandıktan sonra fail pişmanlık eylemini gösterebilir. Bu durumda işlenmiş ve tamama ermiş olan suç işlenmemiş olarak sayılamaz. Fakat suç tamamlandıktan sonra, pişmanlık olgusuna erişerek gerçekleştirilen haksızlığın ve mağduriyetin sonuçlarını mümkün olduğu derecede ortadan kaldırabilir” şeklindedir.

Etkin Pişmanlık Hangi Suçlarda Uygulanır

Yazımızın bu alanında, TCK etkin pişmanlık kapsamından yola çıkarak hangi suçlarda etkin pişmanlık uygulaması yapılabilir sorusunun yanıtına örnekler vereceğiz. Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunu işleyen fail, suça bağlı olarak soruşturma aşaması başlamadan önce mağdurun şahsına zararı olmadan onu kendiliğinden güvenli bir alana bırakması dâhilinde, 2/3 oranında ceza indiriminden yararlanabilir.

Yağma suçunu işleyen kişi, azmettiren ya da suça yardım edenin, dava açılmadan önce mağdurun zararını gidermesi durumunda ½ oranında ceza indiriminden faydalanabilir. Gasp suçunu işleyen fail, dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce oluşan zararı telafi ederse yargılamanın bu aşamasında 1/3 oranında ceza indirimi alabilir. Dolandırıcılık suçunda, Savcılık aşamasında zarar giderilirse veya hüküm verilmeden önce mağdurun zararı giderilirse, etkin pişmanlık yasası uygulanabilir.

TCK etkin pişmanlık ve ceza hukuku davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder