Tedbir Nafakası Çeşitleri

Tedbir nafakası çeşitleri nelerdir? Nafaka, boşanma davasının açılması ile birlikte oluşan bir alacak türüdür. Türk hukuk sistemine göre; Boşanma davası ile birlikte ekonomik yoksunluğa düşecek olan taraf ve müşterek çocuk için, karşı tarafın her ay belirli ölçüde ödeme yapması gerekmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Tedbir nafakası boşanma davası açılmadan öncede, ekonomik yoksunluktan dolayı talep edilebilir. Tedbir nafakası, Medeni Kanun 169 ve 197 maddelerinde bu şekilde düzenlenmiştir. Bu nafaka türü ile ilgili olan davalar, aile mahkemesinde ilerletilmektedir.

Nafaka, yoksunluk çeken kişi için tanınan bir hak olmaktadır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu çeşit nafaka türü olmaktadır. Bunları belirtecek olursak;

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası çeşitleri, boşanma davası açıldıktan sonra ya da önce olacak şekilde talep edilebilir. Boşanma davasının açılması ile mahkemenin yetkili kişisi olan hâkim, maddi yoksunluğu oluşacak taraf için tedbir nafakası ödemesine karar verir. Bu nafaka türü sadece yetişkin olan taraf adına olmaz, bunun yanı sıra yetişkin olmayan müşterek çocuk içinde tedbir nafakası ödemesine hükmedilir.

Tedbir nafakası, geçici bir nafaka olduğu için bu konuda kusur araştırması yapılmaz. Medeni Kanun madde 169 içeriğine göre; “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine, çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır” şeklindedir.

Belirttiğimiz kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, boşanma davasının açılması ile birlikte tarafın talebi olmasa bile, hâkim nafaka ödemesi hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Dava devam ederken, ekonomik şartların değişikliğe uğraması ile birlikte, nafakanın azaltılmasına ya da yükseltilmesine de karar verilebilir.

Boşanmadan Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası çeşitleri arasında yer alan bir konuda, boşanma davası açılmadan önce bu nafakanın talep edilebileceği durumdur. Taraflardan birinin müşterek konutu haklı ya da haksız şekilde terk etmesinden sonra, tedbir nafakası talebi gerçekleşebilir.

Türk Medeni Kanunu 197/2 içeriği uyarınca; “Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır” şeklindedir.

Tedbir Nafakası Nasıl Hesaplanır

Tedbir nafakası hesaplanırken, konuda yetkili olan kişi hâkimdir. Hâkim, tarafların maddi gelir ve gider ölçütlerini değerlendirdikten sonra ödenmesi gereken nafaka miktarını belirler. Nafaka ödemesi yapmakla yükümlü olan taraf, bu ödemeleri belirlenen tarih ve meblağ oranında ödeme yapmakla yükümlüdür. Taraf nafaka ödemesini yapmazsa, üç ay sonrasında ilk olarak icra işlemleri başlatılır. Bu şekilde de ödeme yapmayan taraf hakkında hapis cezası kararı verilebilir.

Hâkimin nafaka ödemesi kararından sonra, verilen karara itiraz etmek isteyen de bazı hakları vardır. Bu hak ise, verilen karara itiraz işlemi şeklindedir. Taraf, itiraz süresi içinde bu hakkını kullanabilir. Ayrıca nafaka ödemelerine devam edilen sürede ödeme yapan tarafın yoksunluğa düşmesi halinde ya da ödeme alan kişinin zenginleşmesi halinde, mahkemeye gerekli bildirimler yapılarak nafaka miktarında değişiklik oluşturulabilir. Konu hakkında bilinmesi gereken bir hususta; Nafaka ödemesi yapan kişinin zenginleşmesi durumunda, ödeme alan kişinin nafakanın arttırılmasını talep etmesi durumudur.

Tedbir nafakası çeşitleri ve nafaka davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder