Tedbir Nafakası Miktarı

Tedbir nafakası miktarı belirlenirken, kanunen belirlenen bir formül yoktur. Buradaki temel esas, boşanmayla maddi yoksunluğa düşecek olan eş ve müşterek çocuğun maddi olarak korunma altına alınmasıdır. Tedbir nafakası ödemesi, hukuk mantığı ve hakkaniyet ölçütleri değerlendirilmesine göre belirlenir.

Tedbir nafakasının miktarı belirlenirken, tarafların ekonomik gelir ve giderleri vb. diğer faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca boşanma veya ayrılık davası devam ederken, tarafların maddi oluşumlarında meydana gelen değişiklik sonrasında nafakanın artırılmasına ya da nafakanın azaltılmasına da karar verilebilir.

Tedbir nafakası talep eden taraf, belli başlı delillerle de bu talebini destekleyebilir. Bu konudaki delillere örnek olabilecek unsurlar SGK kayıtları, bordrolar, tanık beyanı, SED raporu vb. evraklar şeklinde olabilir. Tedbir nafakası miktarı belirlenirken bu delillerde önem teşkil eder.

Tedbir Nafakası Şart ve Unsuru

Şart ve unsurlar hakkında birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Resmi olarak açılan boşanma ya da ayrılık davası olmalıdır
  • Nafaka ödemesi, dava sürecine bağlıdır. Davanın düşmesi vb. koşulda nafaka ödemesi sonlanır
  • Tedbir nafakası ödenmesi gerekliliğinin varlığından söz edilebilmelidir
  • Tedbir nafakası, ara karar olarak verilen geçici bir karardır. İlerleyen süreçte belirlenen nafaka miktarı değişebileceği gibi alınan nafakanın şekli de değişikliğe uğrar
  • Tedbir nafakası re’sen verilen kararlar içeriğinde bulunduğu için hâkim konuya dair delilleri inceledikten sonra karar verir
  • Tedbir nafakasında kusur araştırılması yapılmaz
  • Ödenmiş olan tedbir nafakasının iadesi istenemez

Tedbir Nafakasının Yükseltilmesi

Tedbir nafakası miktarı belirlendikten sonra belli başlı koşulların oluşmasına göre nafaka miktarı azaltılabileceği gibi yükseltilebilir de. Nafaka miktarının değişikliğe uğraması için karar verildikten sonra tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında değişiklik olması gerekmektedir.

Nafaka ödemesi yapan tarafın, maddi olanaklarında yaşanılan iyileşme ve nafaka ödemesi alan tarafın maddi olarak yoksunluğa düşmesi durumunda, nafakanın arttırılması talep edilebilir. Talep mahkemeye iletilmeli ve ispatlanabilir şekilde olmalıdır.

Nafakanın arttırılması gibi azaltılması da mümkündür. Nafaka alan tarafın maddi koşullarının yükselmesinde veya nafaka ödemesi yapan tarafın maddi yoksunluğa düşmesi durumunda, nafakanın azaltılması talep edilebilir. Bu durumda da yine yaşanılan durum ispat edilebilir şekilde olmalıdır.

Tedbir nafakası miktarı ve nafaka davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder