Tedbir Nafakası Şartları

Tedbir nafakası şartları nelerdir? Evlilik devam ettiği sürece kişiler, maddi geçimleri ve müşterek çocukların bakımlarından sorumludurlar. Fakat boşanma sürecinin başlaması ile birlikte tarafların en doğal hakkı da ayrı yaşama şekline geçiş yapmalarıdır. Bu durumda da, taraflar arasında maddi ayrıştırma süreci başlar. Maddi ayrıştırma ile birlikte taraflardan biri maddi yoksunluğa düşer.

Boşanma davasının başlaması ile birlikte mahkeme bazı kararları re’sen verme yetkisine sahip olur. Bunlardan biri de nafaka olmaktadır. Türk hukuk sistemimize göre nafaka; Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası şeklinde olur.

Tedbir nafakası; Boşanma sürecinin başlamasıyla birlikte yoksulluğa düşen taraf için ödenmesi gereken nafakadır. Bu nafakanın bağlanması için mahkeme kusur araştırması yapmaz. Yani tarafın kusurlu olması nafaka almasına engel olmaz. Burada evliliğin bitmesinden kaynaklanan maddi yoksunluğun iyileştirilmesi söz konusudur.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası şartları hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • Kanunen geçerli olan resmi evlilik olmalıdır
  • Eşler ayrı yaşamalıdır
  • Tedbir nafakası talebi yapılmalıdır
  • Ayrı yaşayan eşin, kanunen geçerli olan bir nedeni olmalıdır

Tedbir nafakası, mahkeme tarafından verilen geçici kararlar arasındadır. Çünkü bu karar mahkemenin başlaması ile birlikte verilir. Mahkemenin süreci devam ederken, gerekli incelemeler sonrasında bu nafaka şeklinde de değişiklik meydana gelebilir.

Boşanma davasında verilen tedbir nafakası kararı, boşanma kesinleşene kadar geçerli olur. Bunun sonrasında tarafların mahkemeye sunmuş olduğu bilgiler ve delillere göre bu nafaka tamamen ortadan kalkabilir veya yoksulluk ya da iştirak nafakası olarak devam eder.

Tedbir Nafakasına İtiraz

Tedbir nafakası şartları hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, bir diğer önemli konu olan nafaka itirazından bahsederek yazımıza devam edeceğiz. Hukuk sistemimize göre, mahkemenin vermiş olduğu kararlara tarafların itiraz etme hakkı olmaktadır.

Mahkemenin verdiği karara itiraz edilirken; Kararı veren mahkemeye bir dilekçe sunulmalıdır. Dilekçe içeriğinde de kararın itiraz nedenleri ve ispatları yer almalıdır. Aksi olan durumda yapılan itiraz reddedilir.

Mahkeme nafaka ödenmemesine hükmedene kadar, nafaka ödemeleri yapılmalıdır. Nafaka ödemekle yükümlü olan taraf, bu ödemeleri eksiksiz şekilde yapmazsa hakkında icra ve iflas hukuku kanunları uygulanır.

Tedbir nafakası şartları ve nafaka miktarının artırılması ya da nafakanın azaltılması hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

0

Yorum Gönder