Tereke Tespit Davası Ücreti

Tereke tespit davası ücreti ne kadar? Barolar Birliği tarafından her yıl dava çeşitlerine göre taban ve tavan fiyatlar belirlenir. Avukatlar, Baro tarafından belirlenen bu fiyatlar arasında dava ilerletme ücreti almakla yükümlüdür. Belirlenen fiyatlardan daha az ya da daha fazla alınan dava ücreti, haksız rekabet ya da haksız kazanca yol açar.

Dava ücretleri belirlenirken bazı kriterlerde göz önünde bulundurulur. Bunların bazıları; dava avukatının bulunduğu şehir, davanın süresi, dava işlemleri ve diğerleri şeklindedir. Ayrıca kanun koyucu dava ücreti ödemeye maddi durumu olmayan kişiler içinde bazı düzenlemeler yapmıştır.

Türk hukuk sistemine göre, dava ücreti ödemeye maddi olanağı olmayan kişiler Barodan ücretsiz avukat talebinde bulunabilirler. Baro maddi geliri hiç olmayan ya da az olan kişilere bu ayrıcalığı tanımıştır. Tereke tespit davası ücreti ödemeye maddi gücü olmayan vatandaş, Baroya başvuru yaparak davasının ücretsiz şekilde ilerletilmesini talep edebilir.

Tereke Tespit Davası

Tereke tespit davasının bir diğer tabiri de miras tespit davası olmaktadır. Hukuk terimlerine göre mirasın bir diğer adı terekedir. Türk Medeni Kanunu 589 ve 590. Maddelerinde bu dava içeriğinden bahsedilir.

Tereke tespit davasının açılmasıyla birlikte, miras bırakandan kalan bütün mal varlıkları ve borçları öğrenilir. Mirasçı sıfatında yer alan kişiler alabilecekleri mal varlıklarını ya da ödemekle yükümlü oldukları borçları bu şekilde öğrenebilirler.

Tereke tespit davası içeriğinde, miras bırakanın ölümden önce bazı mirasçılara mal verip vermediği de öğrenilir. Böylelikle mirastan mal kaçırma davasının açılıp açılmaması gerektiği kanaatine varılır. Çünkü mirastan mal kaçırma davasında ilerleyen bir zamanaşımı süresi vardır ve bu sürede açılmayan dava hak kaybına neden olur.

Tereke Tespit Davası Ne Kadar Sürer

Tereke tespit davası ücreti kadar araştırılan bir konuda, dava sürecinin zamanıdır. Dava sürecinde geçirilen zaman avukatlı ya da avukatsız olarak belirlenmelidir. Şöyle ki, avukat eşliğinde ilerletilen her dava türü daha kısa sürede sonuçlanır. Fakat avukatsız ilerletilen her dava süreci bu orana göre iki kat artmaktadır.

Tereke tespit davasını ilerleten mirasçı davayı avukatsız şekilde ilerletmek isterse, dava süresi otalama olarak 3 yıl olmaktadır. Avukat eşliğinde ilerletilen dava süresi ise, 1 ya da 1,5 yıl içerisinde sonuçlanır.

Avukat eşliğinde ilerletilen bu dava süresinde; tebligat takibi, dosyaya eklenene evrakların takibi, talepte bulunma, evrakların süresinde mahkemeye sunulması ve diğer bütün işlemler avukatın yükümlülüğünde olmaktadır.

Tereke Tespit Davası Zamanaşımı

Tereke tespit davası ücreti araştırması yapılırken bilinmesi gereken bir unsurda, dava hakkında belirlenen zamanaşımı süresidir. Türk Medeni Hukukuna göre pek çok dava türünün zamanaşımı süresi vardır. Belirlenen bu süre içinde dava açılmazsa taraflar durumu kabul etmiş sayılır ve sonradan dava açılamaz.

Miras hukuku kapsamında bulunan bu dava türü, zamanaşımı süresinden muaf tutulan kısımdadır. Tereke yani miras paylaşımı gerçekleşmediği sürece hukuki şekilde menfaati olan mirasçı istediği zaman dava açma hakkına sahiptir.

Tereke tespit davası hakkında bilinmesi gereken bir etkende, miras bırakan sıfatında yer alan kişi hayattayken bu davanın açılamayacağıdır. Ancak miras bırakanın ölümünün gerçekleşmesi ile birlikte bu dava açılabilir.

Tereke Tespit Davası Mahkeme

Tereke tespit davası ücreti içerikli yazımıza devam ederken, bu davanın açılması gereken yetkili ve görevli mahkemesinden bahsedeceğiz. Davalarda görevli ve yetkili mahkemeler olmaktadır, davanın kanunlara uygun şekilde açılabilmesi için bu bilgiler doğru şekilde öğrenilmelidir.

Tereke tespit davasının görevli ve yetkili mahkemeleri, Türk Medeni Kanunu 576. Maddede belirtilmiştir. Bu madde içeriğine göre; tereke tespit davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir ve yetkili mahkeme de miras bırakanın ölmeden önceki son yerleşim yeridir.

Tereke tespiti için açılan davalar çekişmesiz yargı alanındadır. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu 383. Maddesinde de belirtildiğine göre, istisnai durumlar olmadığı müddetçe davada yetkili ve görevli olan mahkemelerde değişiklik olmaz.

Tereke tespit davası ücreti ve miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

0

Yorumlar (1)

2024 yılında üst soylarima sirası ile veraset ilamı çikarmaya basladım.son veraset ilamını dedemin babası adina karabuķ sulh hukuk hakimliğinden çıkardım ve hissedar olduğumü öğrendim intikal yapmak için weptapudan miras bırakanın TC sini girdiğimde hiçbir kayıt bulunamamiştır cevabı çikiyor.bu durumda ne yapmam lazım.

Yorum Gönder