Tereke Tespit Davası

Tereke tespit davası bir diğer ismi ile mirasın tespiti davası olmaktadır. Miras hukuku içerisinde yer alan bu dava konusu; Miras bırakanın mal varlığından emin olunmayan olgularda, mirasçı sıfatındaki kişinin hak ettiği mallara ilişkin açılan davadır.

Mirasın tespitinin davasının açılmasındaki bir etkende; Mirasta herhangi bir adaletsizliğin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu dava bir delil niteliğinde olup, bütün mirasçı sıfatında yer alan kişilerin hakkını korumaktadır.

Tereke (Miras) tespiti davasında mahkemenin başlıca görevi;

  • Malların tespiti ve korunması
  • Muhafazası mümkün olmayan malların satışı ve paylaştırılması
  • Para, döviz vb. mal varlıklarının mahkeme sonuçlanana kadar bankaya yatırılması
  • Altın vb. eşyaların tereke mahkemesi kasasında muhafaza edilmesi
  • Belirtilen eşyaların haricinde olan miras eşyalarının da, ilgili kişiye ya da üçüncü kişiye yedi emin sıfatıyla teslim etmek

Tereke Tespit Davasının Ücreti

Tereke tespit davası, Türk hukuk sistemine göre tarafın isteğine bağlı olarak, avukatlı ya da avukatsız şekilde ilerletilebilir. Eğer davaya taraf olan kişi, dava sürecini avukatlı şekilde ilerletmek istiyorsa, davaya dair bir ücret ödemekle yükümlüdür.

Avukatlık ücretleri, her yıl düzenli olarak Baro tarafından belirlenir. Baro, her davanın şekline ve yerleşim yerine göre, taban ve tavan fiyat düzenlemesi yapmaktadır. Avukat, Baro tarafından belirlenen ölçüye göre ücret talep etme hakkına sahiptir. Fakat belirlenen fiyatın altında ya da üstünde ücret talep edemez.

Dava açmak isteyen veya davaya katılım sağlayan taraf, avukatla çalışmak istemesine rağmen maddi olanağı yoksa Baroya başvuru yapabilir. Baro, maddi imkânsızlık yaşayan kişiler için, ücretsiz avukat ataması yapmaktadır.

Tereke Tespit Davası Dilekçesi

Dilekçe örneğini sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlamaktayız.

… Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı: (Davayı açan tarafın; İsim, soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh adresi)

Vekili: (Tarafın varsa avukatının bilgileri)

Davalı: Hasımsız

Konu: Tereke tespitli dava dilekçesinden ibarettir.

Açıklamalar: Bu kısımda;

  • Miras bırakanın ölüm tarihi ve bu tarihten önceki ikametgâh adresi
  • Mirasçı bilgileri
  • Terekenin tespiti talebi ve nedeni
  • Diğer talepler

Hukuki Nedenler: TMK ve diğer yasal mevzuatlar

Hukuki Deliller: Delil niteliğinde olan belge ve deliller

Sonuç Ve İstem: Yukarıda belirtilen deliller ve geçerli nedenlerden dolayı, miras bırakanın terekesindeki mal varlığının tespitinin TMK madde 589 gerekliliğince tespitine karar verilmesini talep ederim

(En alt kısma; İsim, soy isim, tarih ve imza eklenir)

Tereke tespit davası ve diğer miras davası konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder