Terk Nedeniyle Boşanma

Terk Nedeniyle Boşanma

Terk nedeniyle boşanma koşulları Kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütler dâhilinde olursa, geçerli bir boşanma sebebidir. Bu boşanma sebebi için, ortada gerçeğe dayalı bir terk olmalı ve terkin karşılığında gerekli olan prosedürler gerçekleştirilmelidir.

Terkin gerçekleşmesi için, mecbur bırakan taraf diğer tarafa bu sebepten dolayı boşanma davası açamaz. Bu sebeple boşanma davasını, haksız olarak terk edilmiş taraf açabilir.

4721 sayılı TMK m.164 hükmüne göre eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise, yapılan ihtar sonuçsuz kalmışsa terk nedeniyle boşanma için dava açılabilir.

Terk Sayılmayan Durumlar

Terk sayılmayan durumlar Kanun koyucu tarafından hazırlanan maddeler doğrultusunda belirlenmiştir. İnternet sitemizde de yer alan diğer terk sebebiyle boşanma davası makalemizde, hangi durumlarda terk olgusu gerçekleşmiş sayılır diye belirtmiştik. Makalemizin bu kısmında da hangi durumlar terk sayılmaz konusuna yer vereceğiz.

  • Askerlik sebebi ile ayrı yaşama
  • Cezaevinde bulunma sebebi ile ayrı yaşama
  • Hastalık sebebi ile ayrılık
  • Öğrenim sebebi ile ayrı yaşama
  • Memuriyet sebebi ile ayrı yaşama
  • Esirlik sebebi ile ayrı yaşama
  • İş seyahati nedeniyle ayrı yaşama terk sayılmayan vakıalardandır.

Terk olarak kabul görmeyen sebepler doğrultusunda açılan, terk nedeniyle boşanma davanızın reddedilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.

Terk Nedeniyle Boşanmada Tedbir Nafakası

Terk nedeniyle boşanmada tedbir nafakası, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamına dâhil olmaktadır.

İhtar döneminden önce verilmiş nafaka hükmünün varlığı terk sebebiyle boşanma davasında ihtar istemine etkilidir. TMK m.197 f. II hükmüne göre birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa Aile Mahkemesi hâkimi, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya ilişkin önlemleri alır. Yargıtay’a göre verilmiş nafaka hükmünün varlığı terk sebebiyle boşanma davasında ihtar istemine etkilidir. Yani tedbir nafakası verilmemişse dava tarihinden dört ay geçmiş olmalıdır.

Terk nedeniyle boşanma ve diğer boşanma sebeplerinden kaynaklı olan boşanma davalarınızla ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Vasiyeti Gerektiren Durumlar makalemizi inceleyebilirsiniz.

1

Related Posts

Yorum Gönder