TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku özel hukukun Medeni hukuktan sonraki en geniş alanını kapsamaktadır. Ticaret hukuku, klasik kamu hukuku-özel hukuk ayırımı içinde kuşkusuz özel hukukun düzenleme alanına girmektedir. Ancak bu durum, ticaret hukukunda kamu hukuku karakterli hükümlerin bulunmadığı veya ticaret hukukunun kamu hukukundan tamamen bağımsız bir alan olduğu anlamına gelmemektedir. Çeşitli sosyal ve ekonomik düşüncelerle Devlet, ticaret hayatına müdahale edebilmektedir. Örnek vermek gerekirse; bugün için bazı şirketlerin kurulmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlı olması. Bunun dışında özellikle çek hukuku uygulamasında ceza hukukunun izleri yoğun bir şekilde görülmektedir.

Ticaret Hukukunda Sistemler Nelerdir?

Yazımızın bu kısmında sizlere Ticaret Hukukunda Sistemler Nelerdir? Sorusunun yanıtlarını açıklayacağız.

Geçmişten günümüze kadar, ticaret kanunlarının hangi kavramdan yola çıkarak düzenleme yapacakları tartışma konusu olmuştur. Bu sistemin temelinde üç kavram bulunmaktadır: Sübjektif sistem, objektif sistem, karma (modern) sistem.

Sübjektif Sistem / Objektif Sistem / Karma (Modern) Sistem

Sübjektif Sistem: Bu sistem, ticaret kanunlarının düzenlenmesinde “tacir” kavramını esas alır. Sistemin kökleri incelendiğinde ortaçağa kadar indiği görülmektedir.

Objektif Sistem: Fransız Devrimi; eşitlik, adalet, hürriyet fikri ile ve tüm ayrıcalıkları kaldırma iddiası ile yola çıkmıştır. Bu dönemde ticaret hukuku, ayrıcalıklı bir iş olmaktan çıkarılmış, bu sefer de ticari işlemlerin hukuku olarak algılanmıştır.

Karma (Modern) Sistem: Sanayi devriminden sonra, kapalı toplum yapısının ve üretim modellerinin aşılarak fabrikasyona geçilmesi ile yürütülmeye başlanmıştır.

Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir?

Ticari dava açmak istiyorsanız eğer ilk öncelikle “Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir?” Diye bilmeniz gerekmektedir.
Ticaret hukuku davaları kendi içerisinde 3 bölüme ayrılmaktadır:
(1)Mutlak ticari davalar
(2)Nispi ticari davalar
(3)Havale, vedia ve telif gibi işletmeyi ilgilendiren diğer davalar

Ticari Hukuk Davaları Nerede Açılır?

Ticaret hayatının içinde olan kişilerin zaman zaman bu konuda sıkıntı yaşadıkları bilinmektedir. Fakat hukuki bilginiz ve danışmanlık aldığınız bir avukatınız yok ise Ticari Hukuk Davası Nerede Açılır? Bilemezsiniz ve davanıza başlarken yanlış başlamış olursunuz.

Ticari hukuk davaları, asliye mahkemeleri, asliye ticaret ve asliye hukuk mahkemeleri şeklinde tanımlanmış olan mahkemeler, ticaret davalarını ele almaktadır. Asliye mahkemelerinin, hukuk ve ticaret şeklinde ayrılması da iş bölümü oluşturmaktadır. Elbette ki, yargı bölgesinde asliye ticaret mahkemesi olmadığı durumlarda, uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması üzerine asliye hukuk mahkemesine başvuru yapmak gerekmektedir.

azımızda açıklamaya çalıştığımız gibi, asliye hukuk ya da asliye ticaret mahkemelerine başvuru yaparak, ticaret davalarına başvuru yapabilirsiniz. Mutlak davalar için tacir ya da işletme sıfatı taşımasına gerek yoktur. Fakat ticari dava, nispi ticari dava açmak istiyorsanız her iki tarafın da bu sıfatları taşıması gerektiğini aklınızda bulundurmalısınız.

0

Related Posts

Yorum Gönder