TİCARET VE ŞİRKETLER AVUKATI

Bu yazımızda Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı olarak danışanlarımıza ve bilgi edinmek isteyenlere ticaret ve şirket hukuku ile ilgili kısa bilgiler vermeyi amaçladık.

Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt kısmıdır. 1956’da 6762 sayılı yasa ile derlenen Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticari sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir.

Avukat olarak Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı müvekkillerinin takip ettikleri davalar neticesinde başarılı sonuçlar almasını sağlamaya yönelik amaçlarını, sorumluluğunu üstlendiği tüm hukuki alanlara ilişkin olarak pratik, inovatif ve yaratıcı hukuki çözümler gerçekleştirmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Sigorta hukuku ile ilgili temel noktaları anlayabilmek için, öncelikli olarak bu sözleşmenin tanımını, unsurlarını ve özelliklerini belirtmek gerekir. Bu yapılırken, bu noktalarda bağlantılı olan ve sözleşmede yer alan “zarar-meblağ sigortaları” ayırımı ile birlikte verilmesi, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Deneyim ve tecrübesiyle, mahkeme huzurunda müvekkilleri lehine etkin, başarılı ve hızlı sonuç almayı hedefleyen Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı, mesleki bilgi, çalışma, hırs ve azim ile her daim başarılı hukuki sonuçlar alınacağına inanmaktadır.

Sigorta sözleşmesi TTK m. 1263’te “Sigorta bir akittir ki bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli birtakım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır” şeklinde belirtilmiştir.

Avukat

Bir ülkede sigorta endüstrisinin gelişmesi, o ülke ekonomisinin önemli aşamalar kaydettiğinin bir göstergesidir. Gerçekten risklerin sigortalanması sigorta ettiren açısından, olumsuz bir durumla karşılaşıldığında zararlarının giderilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu yolla elde edilen birikimler hem ülkede istihdam ve katma değer yaratılmasına, hem ekonomik ve sosyal hayat için zorunlu olan güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, büyük sermayelerin toplanmasına yardımcı olacaktır.

Avukat olarak Ticaret ve Şirket Hukuku konusunda Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık verilmektedir.

0

Yorum Gönder