Toplu İşten Çıkartma

Toplu İşten Çıkartma

Toplu işten çıkartma Yeni İş Kanunu madde 29’da netliğe kavuşmuştur. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; toplu çıkarma yapılabilmesi için, iş yerinde en az 20 personel olması gerekmektedir. Bu kapsama göre;

  • 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
  • 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,
  • 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine 17’nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işten çıkartma sayılır.

Konu hakkında ayrıca belirtmemiz gerekir ki; “Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini il müdürlüğüne bildirilmesinden otuz gün sonra hüküm oluşturur”. Yani, fesih bildirim süreleri, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne yapılan bildirimden sonra, 30 gün geçer ve sonrasında işlemeye başlar.

Kanun koyucu toplu fesih sonrası, yeniden işe alım durumunda da madde uyarlamıştır. Buna göre; İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden sonra altı ay içerisinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi alma talebi olursa, nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırabilir.

Usulsüz Toplu İşten Çıkarılma

Usulsüz toplu işten çıkarılma sonucunda, taraflarında hakları kendiliğinden Kanun gereklerince oluşur. Toplu işten çıkartma işleminde usule uygun olmayan kişi için ilk yaptırım, madde 100’de idari para cezası olarak belirtilmektedir.

İşverenin, toplu işçi çıkarılmasına ilişkin yükümlülüklerinin yer aldığı maddeler, İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21. Maddelerinde yer almaktadır. Yani iş kanunu hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamayacağı kanunda açıkça düzenlenmiştir. Aksi halde işçilerin, iş hukuku maddeleri gereğince işe iade davası açabilme hakları olmaktadır.

İşe İade Davası

İşe iade davası, haksız fesih uygulanan işçilerin başvurabilecekleri Kanuni bir seçenektir. İş Kanunu madde 18, 19, 20, 21, 22 ve 29’da belirtilmiştir. Bu kuralların geçerli olmadığı durumlarda işveren, işçiye haksız fesih uygulayamaz.

Bu davanın, iş akdinin işveren tarafından fesih edilmesinden itibaren 30 gün içinde açılması gerekmektedir. İş bu dava, belirtilen süre içerisinde açılmazsa eğer dava açma hakkı sona erer. Bu dava 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı, haksız olarak işten çıkarılmış olan işçi tarafından açılır.

Toplu işten çıkartma ve diğer iş davalarınız hakkında görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişme geçebilirsiniz.

İpoteğin kaldırılması davası hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder