TÜKETİCİ AVUKATI

Tüketici ile satıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyan, tüketiciyi bilinçlendirici önlemleri alan, zararı varsa zararı tazmin etmeye yönelik hükümler içeren hukuk alanına Tüketici Hukuku denilmektedir.

Ülkemizde Tüketici Hukukuna dair olan düzenlemeler 1995 yılında 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Daha sonra bu kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve 2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oluşturulmuştur.

Bu yazımızda zarara uğramış tüketicilere haklarından bahsetmeyi amaçladık. Tüketici Hukuku ile ilgili daha fazla öğrenmek istediğiniz bilgi varsa Esenyurt Tüketici Hukuku Avukatı olarak Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı’ya ulaşabilirsiniz. Esenyurt avukat

Esenyurt Tüketici Hukuku Avukatı

Sağlanan hizmetin ayıplı olması durumunda, tüketicinin hakları şu şekildedir:

1-) Sözleşmeden dönme,

2-) Hizmetin yeniden görülmesi,

3-) Ayıp oranında bedel indirimi yapılması haklarından istenilen kullanılabilir.

Fakat sunulan hizmetin niteliği gereği Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi yani sözleşmeden vazgeçme hakkını kullanması, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedel indirimi yapılması ile yetinilir.

Esenyurt Tüketici Hukuku Avukatı olarak sizlere tüketici hakları dâhilinde bulunan uyuşmazlıklar, ayıplı mal, ayıplı hizmet gibi konularda destek sağlayacak ve kanunların öngördüğü ilkeler ile bilgilendirmeler yapmaktadır.

Ayıplı hizmet için 30 gün olarak belirlenen ihbar süresi, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Hizmetteki ayıbın gizli olması durumunda tüketicinin ayıbı ihbar etmesi hizmetin ifasından itibaren 2 yıllık süreye tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarar nedeni ile yapılacak talepler 3 yıllık süreye tabidir. Ayıp tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru ya da hile ile gizlenmiş ise bu süre uygulanmaz.

Ülkemizde insanlar tüketici hakları konusunda detaylı bilgiye sahip olmadığı için konu ile ilgili işlem yapamamaktadırlar. Bu anlamda Esenyurt Avukat olarak Arı Hukuk Bürosunda yapacağınız görüşmelerde Av. Merve Arı konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Esenyurt Avukat

Banka dosya masraflarının iadesine ilişkin davalar, icra davaları ve ayıplı mal karşısında tüketicinin hakları konusunda davalar tüketici haklarının korunmasına ait davalar arasında yer almaktadır. Tüketici davalarında bulunmak için Asliye Hukuk Mahkemelerinde başvuru yapılmaktadır. Tüketici Mahkemelerinde açılan davalarda tüketici hakem heyetleri konusunda da destek sağlamanız mümkündür. Tüketici Hakları için başvuruda bulunulduğunda ise uyuşmazlık bedeli de dikkate alınarak belirlenmektedir. Kredi sözleşmelerindeki masrafların geri alınması, kredi aidatlarının tüketiciye iade edilmesi gibi konularda Tüketici Hakları için açılan davaların konusunu oluşturmaktadır.

Yeni ve gelişmekte olan Tüketici Hukuku, detaylı bir şekilde incelenmeli ve uyuşmazlık-anlaşmazlık çeşitleri gözetilerek çıkarım yapılmalıdır. Avukat olarak müvekkillerimizin haklarının korunması için bu konuda detaylı çalışmalar sürdürmekteyiz.

0

Yorumlar (1)

Ben 21 Şubat’ta vodofondan ev interneti aboneliği yaptım 3 gün hizmet alabildim üç günden sonra internet arızası oluştu o günden bugüne kadar internet hizmeti alamıyorum üstelik üstelik 4 aydan beri her hafta aramama rağmen geri dönüş sağlayan olmadı vermedikleri hizmetin bedelinide ödedim şimdi onları mahkemeye vermeyi düşünüyorum size danışmak istedim tazminat davası açacağim

Yorum Gönder