TÜKETİCİ AVUKATI

Sanayi Devriminden sonra üretim yöntemlerinde değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Üretim yöntemlerinde yapılan değişikliklerle piyasalarda mal bolluğu ve çeşitliliği ortaya çıkmış, daha önceden lüks olarak görülen bazı mallar herkesçe temin edilebilir duruma gelmiştir. Üretim ve tüketimin bu şekilde artması ile özellikle üreticiler / satıcılar ekonomik ve sosyal anlamda güçlü konuma gelmişlerdir. Tüketiciler ise, satıcılara karşı gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek bilgi birikimi bakımından daha zayıf bir duruma gelmişlerdir. Bu sebeple güçlülere karşı zayıf olan tarafın korunması gerekli olmuştur ve Dünya genelinde tüketiciyi koruyan kanunlar hazırlanmış Tüketici Hukuku oluşturulmuştur.

Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Avukat olarak yayınladığımız makaleler ışığında ve iletişim bölümündeki bilgilerden Av. Merve Arı’ya ulaşıp soru sorabilirsiniz.

Beylikdüzü Tüketici Hukuku Avukatı

Ayıplı mal, tüketicinin kullanmak amacı ile satın aldığı üründe meydana gelen ve üründen tamamen ya da gerektiği gibi yararlanılmasını engelleyen eksiklikler bütünüdür. Bir malın ayıplı sayılması için 4. Maddenin birinci fıkrasında yer alan tüm unsurların birlikte gerçekleşmesi şart değildir. Bu unsurlardan bir tanesinin olması durumunda mal ayıplı sayılmaktadır. Buna göre; satılan ürünün ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda veya ürünle ilgili reklam ve ilanlarda satıcı tarafından belirtilen hususların ve özelliklerin üründe bulunması şarttır.

Standart olan ve ülke ekonomisini korumak, sağlıklı bir ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar sonucunda tüketicilerin hakları korunur. Tüketici olarak mağdur olduğunuz durumlarda Beylikdüzü Tüketici Hukuku Avukatından destek alabilirsiniz.

Avukat

Tüketicinin korunması, üretici ve tüketici davaları, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında Beylikdüzü Tüketici Hukuku Avukatına başvurabilirsiniz.

Ayıplı malın türlerini inceleyecek olursak;

1-) Açık Ayıp: Satılan malda gözle görülen ve basit bir muayene ile anlaşabilen ayıp türüdür.

2-) Gizli Ayıp: Basit muayene ile tespit edilemeyen ve malın kullanılması dâhilinde ortaya çıkan ayıp türüdür.

3-) Hukuki Ayıp: Malda maddi anlamda bir eksiklik olmamasına rağmen hukuki nedenlerle maldan yararlanma kısmen veya tamamen engellenmiş ise bu hukuki ayıp türüdür.

4-) Ekonomik Ayıp: Tüketicinin maldan yararlanma imkânını azaltan, malın ekonomik değerini düşüren ayıp türüdür.

Avukat ekibimiz Tüketici Hakları Hukuku davaları konusunda edinmiş oldukları bilgiler ve tecrübeler ile Tüketici Mahkemesinde dava açılması ve dava takibi konularında hizmet vermektedir.

0

Yorum Gönder