Türk Vatandaşlığı Alan Kadının Boşanması

Türk Vatandaşlığı Alan Kadının Boşanması

Türk vatandaşlığı alan kadının boşanması nasıl olmaktadır? Böylesi olan bir boşanma davasında, hangi Ülkenin Kanunları uygulanır? Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye vatandaşı olan kişilerle evlilik yaşadıkları takdirde ve belirli koşullarda Türk Vatandaşlığı hakkı kazanırlar. Fakat böylesi olan durumlarda yaşanılan boşanma evresinde kişilerin pek çok yönlü soruları olmaktadır. Boşanma usullerinde hangi Ülke’nin kanunları uygulanır ve boşanma sonrası vatandaşlığın iptali olur mu gibi.

Ülkemizde evlilik yaşayan yabancı uyruklu kişilerin boşanmaları dâhilinde, kazanmış oldukları vatandaşlık hakları kaybedilemez. Çünkü verilen vatandaşlık hakkının geri alınması için, yaşanılan evlilik birliğinin sonlandırılması yeterli değildir. Fakat böylesi olan durumlarda, bazı istisnai durumlarda verilen vatandaşlık hakkının geri alınması da mümkündür. Türk vatandaşlığı alan kadının boşanması yazımıza, farklı yönlerden açıklama yaparak devam edeceğiz.

Türk Vatandaşlığının Boşanmayla İptali

Türk vatandaşlığının boşanmayla iptali nasıl olabilir? Kanun bu konuda neler belirmektedir? Bu soruların yanıtını maddeler halinde belirtirsek;

  • Yabancı ile evlenen Türk kadını kocasının milli kanunu evlenme sebebi ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve kadın kocasının vatandaşlığını seçtiğini 42. Maddede gösterilen şekilde belirttiği takdirde, Türk vatandaşlığını kaybeder
  • Kadın kocasının vatandaşlığını belirli şartların gerçekleşmesi ile kazanıyorsa, Türk vatandaşlığı o tarihte kaybedilir
  • Türk vatandaşlığından çıkma, Bakanlar kurulu onayıyla olabilir

Türk vatandaşlığı gerçekleşen kadının boşanması ile ilgili ek olarak belirtmek gerekir ki; Evlenme ile Türk vatandaşlığı kazanan kadınlar evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yıl içinde evlenmeden önce sahip oldukları Devlet vatandaşlığını muhafaza ettikleri ya da bu vatandaşlığa dönebilecekleri takdirde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler

Evlilikte Türk Eş Ölürse Vatandaşlık Hakkı Ne Olur?

Evlilikte Türk eş ölürse vatandaşlık hakkı ne olur? Bilindiği gibi belirli koşullar çerçevesinde yapılan evlilik ile vatandaşlık alma hakkı kazanılmaktadır. Yabancı olan kişi en az 3 yıl Türk ile evli olma koşulu durumu ile Türk vatandaşı olma hakkını da kazanır. Bu hakkın kazanılması için, belirtilen sürenin hemen sonrasında başvuru yapılabileceği gibi, aradan yıllar geçse bile bu başvuru hakkı yapılabilir. Eş, başvuru yapmadan Türk olan eş vefat etse bile, yabancı uyruklu eşin başvuru yapma hakkı devam eder.

Türk vatandaşlığı alan kadının boşanması ve evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder