Vasiyetname Hazırlanması

Vasiyetname Hazırlanması

Vasiyetname hazırlanması kuralları nasıldır ve dikkat edilecek hususlar nelerdir? Vasiyet, miras bırakan kişinin hayattayken kendi istek ve tasarrufunda miras haklarını paylaştırması durumudur. Vasiyetname; noter, sulh hâkimi ya da yetkili resmi memur önünde, iki tanığın katılmasıyla yapılır.

Vasiyetname yapılabilmesi için kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu işlemi yapmak isteyen kişinin,  yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Prosedürler eşliğinde hazırlanan vasiyet eğer baskı altında yapıldıysa veya daha sonra değişiklik yapılması istenirse ya da vasiyetin iptali talep edilirse, bu işlemlerde yapılabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; ayırt etme gücüne sahip olan bir kişinin, kısıtlanmış olması, vasiyet yapma ehliyetini ortadan kaldırmaz. Çünkü MK 502 maddesine göre, bu işlemin yapılması için erginlik ve ayırt etme gücü yeterli olmaktadır.

Vasiyetname hazırlanması konusunu açıkladıktan sonra, bu konunun içeriğindeki ayrımlardan bahsedeceğiz.

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname nedir sorusunun yanıtını Miras Kanunu madde 532’den yola çıkarak verebiliriz. Noter, sulh hukuk hâkimi veya yetkili resmi memur eşliğinde ve ayrıca iki şahidin katılım göstermesi ile yapılan vasiyetname türüdür. Bu türde altsoy, üstsoy yönünden hiçbir derece sınırlandırılması olmadığı gibi, mirasçı olup olunmaması da önemli değildir.

Eşlerin, birbirlerinin yapmış oldukları resmi vasiyetnameye katılma yasağı, evlilik devam ettiği sürece vardır. Boşanma ya da evliliğin iptalinden sonra bu yasak ortadan kalkar. Oysa NK 76/b’ye göre; Noter tarafından re’sen düzenlenen senetler yönünden evlilik sona ermiş olsa bile, tanıklık yasağı devam etmektedir.

Vasiyetname hazırlanması başlıklı makalemize devam ederken, bir diğer vasiyet türünden bahsedeceğiz.

El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetname hazırlanırken tarihi ve imzası dâhil olmak üzere, metnin tümünün vasiyetçinin el yazısı ile yazılı olması gerekir. Bu hükmün amacı, vasiyetnamenin gerçekliğinin, vasiyetçiden sadır olduğunun tespit edilebilmesinin teminidir. Çünkü her insanın kişiliğini belirleyen bir yazısı vardır. Vasiyetçinin el yazısını arama şartı, vasiyetnamenin başkası tarafından tahrif edilmesini engeller.

Miras Kanunu maddelerine göre; Vasiyetçinin el yazısını araması şartına karşılık olarak daktilo, bilgisayar ya da başka kimsenin el yazısı ile yazılmış metni imzalaması durumunda da, hazırlanan evrak geçersiz olmaktadır.

Vasiyetname hazırlanması ve diğer miras hukuku davalarınız hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi talepleriniz için, Büyükçekmece Avukat ile görüşebilirsiniz.

Ticari Hukuk Davaları Nerede Açılır sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder