Vasiyetname Nedir

Vasiyetname Nedir

Vasiyetname nedir? Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, resmi, el yazılı ve sözlü olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Vasiyetnamenin bir türü olan resmi vasiyetname, resmi memur tarafından, iki tanığın katılımıyla hazırlanan bir ölüme bağlı hukuksal işlemdir.

Yasa koyucunun 4721 sayılı TMK m. 535’e getirdiği değişiklikteki amacı, iki türlü olan resmi vasiyetnamelerin, vasiyetçinin okuma yazma bilgisi bulunup bulunmamasına göre düzenleme alanı bulunacağını belirtmek, bu yönde tartışmaya mahal vermeyecek bir düzenleme yapmaktır. Değişiklikteki kanun maddesi başlığı ve kanun maddesi içeriği, iki türlü düzenlenen resmi vasiyetnameyi birbirinden açık bir şekilde ayırmakla birlikte, “okuma yazma” kıstasını ele alarak, kimlerin hangi resmi vasiyetnameyi düzenlemesi gerektiğini ortaya koymaktır. Böylelikle yani yasa metni, yasanın konuluş amacına ve ruhuna uygun bir hal almıştır. TMK m.53, özüyle ve sözüyle, yasa koyucunun gerçek amacını ortaya koymakta, iki türe ayrılan resmi vasiyetnamenin şeklini okuma yazma kriterine göre kesin olarak ayırma fonksiyonuna sahiptir. Bu ayırım, okuma yazma bilgisine sahip bir kimseyi, dilediği resmi vasiyetname türünü seçerek, vasiyetname düzenleme/düzelttirme hak ve yetkisi vermemektedir. Bu kapsamda her okuma yazma bilen kişinin “seçimlik hak” şeklinde isterse Medeni Kanun madde 534 isterse Medeni Kanun 535’e göre vasiyetname düzenleyebileceğini kabul etmek mümkün olmayacaktır.

Vasiyetname Hazırlanması

Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hâkimi, noter ya da kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Miras bırakan, arzularını resmi memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar ya da yazdırır ve okuması için miras bırakana verir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.

Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra miras bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.

Tanıklar, bu beyanın kendi yanlarında yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak ya da yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

Miras bırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz ya da imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder.

Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının kendi yanlarında yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi yanlarında memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak ya da yazdırarak altını imzalarlar.

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okuryazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine memur ya da tanık olarak katılamazlar.

Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Kaç Türlü Vasiyetname Var?

Medeni Kanuna göre 3 şekilde vasiyetname yapılabilir. Bunlar;

  • Resmi Vasiyetname
  • El Yazılı Vasiyetname
  • Sözlü Vasiyetname

Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür. Vasiyetname nedir sorusunun yanıtı için iletişime geçiniz.

2

Related Posts

Yorum Gönder