Vasiyetname Yazılması

Vasiyetname Yazılması

Vasiyetname yazılması ve hazırlanması, birkaç şekilde olabilmektedir. Vasiyet; Miras bırakan kişinin hayattayken miras paydalarını kişilere vermesidir. Fakat bunun için yapılması gereken belli başlı uygulamalar olmaktadır. İş bu makalemizde ve internet sayfamızda yer alan diğer miras hukuku makalelerinden, konu hakkında farklı bilgiler edinebilirsiniz.

Vasiyetnamenin hazırlanma şekillerini 3’e ayırarak incelememiz mümkün olmaktadır. Bunlar; Resmi vasiyetnameler, el yazılı vasiyetnameler, sözlü vasiyetnameler şeklindedir. Burada belirtilen sözlü vasiyetname, diğer iki vasiyet şeklinin yapılamadığı durumlarda başvurulan bir uygulamadır. Miras bırakan kişi, yakın olarak ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş vb. durumlarda yazarak ya da diğer uygulamaları yapamıyorsa, sözlü olarak vasiyetname yapabilir.

Vasiyetname yazılması şekillerini detaylı inceleyerek, yazımıza devam edeceğiz.

Resmi Vasiyetname Nedir?

Resmi vasiyetname nedir? Noter, sulh hâkimi ya da yetkili resmi memur eşliğinde, iki tanığın eşlik etmesi şekliyle yapılan vasiyetnameye, resmi vasiyetname hazırlanması diyebiliriz. MK 536 maddesine göre vasiyetnamenin yapılmasına yetkili memur ve tanık olarak kimlerin katılamayacağı belirtilmiştir.

MK 536’dan yola çıkarak belirtebiliriz ki; Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okuryazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üst soy ve alt soy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine resmi memur veya tanık olarak katılamazlar. Kanun maddesi açık şekilde bu konuda yapılması gerekeni belirtmiştir. Bu şekilde olan durumlarda vasiyetname yazılması kanuna uygun değildir.

Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenme Şekilleri

Resmi vasiyetnamenin düzenlenme şekilleri konusunu 2’ye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi MK 533/534’de belirtilmiş olan, vasiyetçi tarafından okunarak ve imzalanarak düzenlenen vasiyetnamedir. İkincisi ise, MK 535’de düzenlenmiş olan vasiyetçinin okumadan ve imzalamadan yaptığı resmi vasiyetnamedir. Belirtmek gerekir ki, her iki şekilde eş değer olmaktadır.

Okuma yama bilmeyenlerin MK 535 maddesine göre vasiyetname hazırlaması gerekmektedir. Okuma yazma bilenler ise, MK 533/534 ile MK 535 arasında bir seçim hakkına sahiptir. Yani herhangi bir sebeple okuyamayan ya da yamayan bir kimse, resmi vasiyetnamesini muhakkak MK 535’de öngörülmüş olan şekle göre, yani okumadan ve imzalamadan düzenletmek zorundadır.

Vasiyetname yazılması ve boşanmada miras hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Yıllık İzne Dair Bilinmesi Gerekenler için tıklayınız.

0

Related Posts

Yorum Gönder