Velayet Değiştirilmesi Davası

Velayet Değiştirilmesi Davası

Velayet değiştirilmesi davası Kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda açılabilecek bir davadır.

Çocuğun velayet hukukuna göre korunmasında nitelikli önlemler, çocuğun yerleştirilmesi, velayetin kaldırılması ve velayetin değiştirilmesi olarak ayrıma uğrar. Nitelikli olarak çocuğu koruma önlemleri Türk Medeni Kanunu madde 347 ve 348 hükmüyle düzenlenmiştir.

Velayetin değiştirilmesi talebini, velayet hakkı kendisinde olmayan taraf talep edebilir. Fakat bunun için gerçekleşmesi gereken unsurlar ve bu unsurların kanıtlanması gerekmektedir. Bu konuda karar yetkisi, Mahkemenin yetkili kişi olan hâkimde olmaktadır.

Velayetin Değiştirilme Sebepleri

Velayetin değiştirilme sebepleri, çocuğun çıkarları doğrultusunda verilebilecek olan bir karardır. Velayet evlilik birliği içerisinde iken anne ve babaya aittir. Fakat boşanma ile taraflardan birine geçer. Daha sonrasında velayet hakkı olmayan taraf, velayetin değiştirilmesi davası açarak velayeti alma talebinde bulunabilir. Velayetin değiştirilmesi talebinde bulunmak için gerekli olan bazı unsurları belirtecek olursak;

  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi
  • Çocuğun fiilen velayet hakkı olmayan anne ya da babada bırakılması
  • Çocuğun fiilen üçüncü kişi yanında bırakılması
  • Çocuğun velayet hakkı verilen kişinin yeniden evlenmesi
  • Çocuğun velayet hakkı verilen kişinin başka yere gitmesi
  • Çocuğun velayet hakkı verilen tarafın ölümü
  • Çocukla ilgili velayet görevinin kullanılmasının engellenmesi vb. durumları belirtebiliriz.

Velayet görevinin gereği gibi yerine getirilmediği, çocuğa yeterli ilginin gösterilmediği ve ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklandığı kanıtlanamaz ise velayet değiştirilmesi davası reddedilmelidir.

Velayetin Değiştirilmesi Usulü

Velayetin değiştirilmesi usulü için gerekli olan bütün etkenler, Türk Medeni Kanunu maddelerinde geniş şekilde yer alır. Bu davada görevli olan mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Bu davada yetkili mahkeme ise kural olarak, davanın açıldığı tarihte davalının yerleşim yerinde bulunan mahkemedir. Ayrıca bu davayı, davacı kendi oturduğu yer mahkemesinde açabilir. Her davada olduğu gibi, bu dava açılırken de esas ve usuller oldukça önemlidir. Davanın esas ve usullerinde yapılacak olan yanlışlar davanızın reddine sebep olabilir. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için, konusunda bilgili bir avukattan destek alarak hak kaybı yaşamazsınız.

Velayet değiştirilmesi davası nasıl olur ve neler yapılması gerekir gibi sorularınızın yanıtı için görüşme taleplerinizde, Bakırköy Avukat ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Boşanma Davasının Reddinde Ne Olur sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder