Velayet Kararına İtiraz

Velayet Kararına İtiraz

Velayet kararına itiraz edilebilir mi? Bu ve benzeri sorularınız için, makalemizden faydalanabilirsiniz. Velayet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda Kanunun anne ve babaya yüklediği görevler ile bu görevlerin gereği olan hakların tümünü belirtir.

Velayet evlilik birliğinde anne ve babaya aitken, boşanma veya daha farklı durumlarda değişikliğe uğrar. Anne ve baba boşanma davasını açtıktan sonra, hâkim taraflardan birine velayet hakkı, diğerine de kişisel ilişki kurma hakkı tanır. Velayet hakkı alamayan taraf bu karara, dava içerisinde iken veya daha sonrasında itiraz edebilir ve kararın değişmesini talep edebilir. Boşanma davası bittikten sonrada usule uygun olarak, velayet kararına itiraz edilebilir.

Kişisel İlişkinin Kaldırılması

Kişisel ilişkinin kaldırılması bazı önemli durumlarda geçerli olmaktadır. Mahkeme tarafından kurulan bu ilişkinin kaldırılmasındaki en büyük etken çocuğun çıkarlarının tehlikeye girmesidir. Bu kapsamın geçerli olması için belli başlı eylemlerin gerçekleşmesi gerekir. Bunları birkaç madde halinde belirtecek olursak;

 • Çocuk ile kişisel ilişkinin zedelenmesi
 • Çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesinin engellenmesi
 • Çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi
 • Çocuk ile ciddi olarak ilgilenilmemesi
 • Çocuğun sağlığının tehlikeye girmesi
 • Çocuğun güvenliğinin tehlikeye girmesi
 • Çocuğun ahlaki değerlerinin tehlikeye girmesi
 • Diğer önemli sebeplerin oluşması

Kişisel ilişkinin bitirilmesi için geçerli olan durumların varlığında, hâkim gerekli incelemelerini yaparak karar verir. Velayet kararına itiraz hakkı olduğu gibi, bu duruma da itiraz hakkı olmaktadır.

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Usulü

Kişisel ilişkinin kaldırılması usulü, Kanun koyucunun belirlediği ölçütler dâhilinde olmalıdır. Bu talepteki usulü belirtecek olursak;

 • Görevli ve yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır
 • İstek ve talepler harca bağlıdır
 • Dava adli tatilde görülebilir
 • Her zaman bu talepte bulunulabilir
 • Basit yargılama usulü uygulanmaz
 • Sadece davalının kabulüne dayanılarak karar verilmez
 • Yaşam alanları incelenir
 • Uzman görüşü alınır
 • Taraflarla görüşme yapılır
 • Çocukla görüşme yapılır
 • İdrak çağındaki çocuk dinlenir
 • Yargılamanın her aşamasında delil sunulabilir
 • Kişi kendi delil toplayabilir
 • Mahkeme ek delil ve bilgi toplanmasını talep edebilir

Velayet kararına itiraz ve velayet davalarına dair detaylı görüşme yapmak için, internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilir ve randevu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki makalemiz Akıl Hastalığının Evlilik Öncesinde Olması yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder