Velayetin Düzenlenmesi Usulü

Velayetin Düzenlenmesi Usulü

Velayetin düzenlenmesi usulü eğer taraflar arasında yani anne ve baba arasında karar verilemezse, Mahkemenin yetkisi ile karar verilen bir durumdur. Velayet hakkı boşanma, ölüm, çocuğun haklarını kötüye kullanma gibi durumlarda değişikliğe uğrar. Bütün bu durumlarda uygulanacak usul ve esaslar Kanun koyucunun belirlediği ölçütlerde olur ve Mahkeme tarafından onaylanır.

Boşanma davalarında; hâkim çocuğun maddi ve manevi çıkarlarını göz önünde bulundurarak velayet kararı verir. Velayet alamayan tarafa da kişisel ilişki kurma hakkı tanır. Anne veya babadan birinin ölümünde velayet hakkı sağ kalan eşe verilir. Çocuğa kötü davranılması durumlarında ise; Devletin çocuğun velayet hakkını anne ve babadan alma hakkı bulunmaktadır. Tabii ki belirttiğimiz bu durumların hepsi TMK maddelerine göre velayetin düzenlenmesi usulü kuralları çerçevesinde yapılabilir.

Velayetin Kaldırılması

Velayetin kaldırılması, Türk Medeni Kanunu madde 347-348 arasında yer almaktadır. Bu olgunun gerçekleşebilmesi için 3. Kişilerde bildirimde bulunabilir. Ayrıca bilinmesi gerekir ki her durumda velayet hakkı ortadan kalkmaz. Bu durumun gerçekleşmesi için belli başlı olguların olması gerekir. Bunlara birkaç örnek gösterecek olursak;

  • Anne ve babanın deneyimsizliği
  • Anne ve babanın hastalığı
  • Anne ve babanın başka yerde bulunması
  • Anne ve babanın çocuk ile ilgilenmemesi
  • Anne ve babanın yükümlülüklerini yapmaması
  • Anne ve babanın tutukluluk hali
  • Anne ve babanın savaş esiri olması
  • Anne ve babanın uyuşturucu bağımlısı olması gibi durumlarda velayetin düzenlenmesi usulü kurallarına göre velayet hakkı ortadan kaldırılır.

Velayetin Kaldırılmasında Mahkeme

Velayetin kaldırılmasında mahkeme kararı olmak zorundadır. Ayrıca bu davada yetkili ve görevli olan mahkeme neresidir bilinmelidir. Aksi olan durumlarda davanın reddi talep edilir.

Velayetin kaldırılmasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Bu mahkemenin olmadığı bölgelerde ise, Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Bu davada yetkili mahkeme, kural olarak davalının dava tarihindeki yerleşim yeri olmaktadır. Ayrıca dava, davacının oturduğu yerde de açılabilir. Velayetin kaldırılması istemli olan bu dava, adli tatil günlerinde de görülen davalardan olmaktadır. Yargılama usulü ise, basit yargılama olmaktadır. Mahkemenin bu konuda karara varabilmesi için birçok açıdan inceleme yapması gerekir. Ayrıca mahkemenin gösterilen delil ve şahitlere ek olarak bilgi ve belge isteme yetkisi vardır.

Velayetin düzenlenmesi usulü ve diğer velayet konularınız hakkında görüşme yapmak için, internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Boşanma Avukat ile görüşebilirsiniz.

Boşanma davası sebepleri hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder