Velayetin Kaldırılması Şartları

Velayetin Kaldırılması Şartları

Velayetin kaldırılması şartları nasıl olmaktadır? Velayet hakkının hem anneden, hem de babadan alınmasından sonra, çocuk Devlet koruması altına alınmaktadır. Bu şekilde bir uygulamanın yapılabilmesi için, anne ve babanın çocuklarına karşı hiçbir yükümlülüğü yerine getirmiyor olması gerekmektedir.

Kanun koyucu çocuğun çıkarları doğrultusunda, 3. Kişilerinde şikâyetleri üzerine bu uygulamayı yapabilir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için, çocuğa karşı yapılan eziyet, işkence, şiddet, bakımsızlık, eğitimsizlik vb. davranışlarında ispatı gerekir. Ayrıca anne ve babanın velayet hakkı kaldırılsa bile, çocuklarına karşı yükümlülükleri devam etmektedir. Devlet korumasına alınan çocuk için, anne ve baba maddi olanakları dâhilinde katkıda bulunmalıdır. Eğer tarafların böyle bir olanağı yoksa Devlet velayetin kaldırılması şartları gereğince, çocuğun giderlerini karşılamaktadır.

Velayetin Kaldırılması Usulü

Velayetin kaldırılması usulü, basit yargılama olmaktadır. Velayetin kaldırılması ancak harcı verilmek suretiyle usulüne uygun şekilde dava ya da karşı dava ile istenebilir. Açılan davada tarafların delilleri toplanarak sonuca ulaşılır. Velayetin kaldırılması davasının içeriğinde karar verilmesi, evrak üzerinde olmaz. Taraf teşkili yapılıp tarafların gösterdikleri deliller toplanarak sonuca göre karar verilir.

Velayetin kaldırılması davasında gerek görüldüğü takdirde tarafların yaşam alanları incelenmelidir. Yaşadıkları ortamın incelenmesi neticesinde görüş bildirmenin daha sağlıklı olacağı belirtilmişse mahkeme tarafından bu rapor doğrultusunda yeniden uzman raporu alınmalıdır. Mahkemenin yetkili kişisi olan hâkim, çocuğun tüm yaşam alanlarının incelenmesini talep edebilir ve konu hakkında uzman görüşü isteyebilir.

Velayetin kaldırılması şartları başlıklı makalemizin son kısmında, konu hakkında bilinmesi gereken mahkemeleri açıklayacağız.

Velayetin Kaldırılması Davası Mahkemeleri

Velayetin kaldırılması davası mahkemeleri iki şekilde incelenmelidir. Bunlar; Yetkili mahkeme ve görevli mahkemedir. Bu iki mahkemenin de doğru şekilde bilinmesi, davanın doğru şekilde açılabilmesi için oldukça önemlidir. Bilinmelidir ki, yanlış usul ve esaslara dayanarak açılan davalar reddedilir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun hükmüne göre, bu davanın açılmasında görevli olan mahkeme Aile Mahkemesi olmaktadır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise, Asliye hukuk mahkemeleri görevli olan mahkeme olmaktadır. Yetkili mahkeme ise, davalının dava tarihindeki yerleşim yeri olmaktadır.

Velayetin kaldırılması şartları ve dava süreci hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Boşanma Avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Mal Paylaşımı Davasında Görevli Mahkeme için, bir sonraki yayınımıza göz atınız.

0

Related Posts

Yorum Gönder