Velayetin Kaldırılması Unsurları

Velayetin Kaldırılması Unsurları

Velayetin kaldırılması unsurları nelerdir? Velayetin kaldırılması talebi anne ya da babanın haricinde, diğer 3. Kişi tarafından da talep edilebilir. 3. Kişinin talep ettiği durumlarda genel olarak hem anneden, hem de babadan velayet hakkı alınır. Bu şekilde açılan bir davanın ispat yükümlülüğü, davacı tarafa ait olmaktadır. Velayetin kaldırılabilmesi için geçerli olan unsurlara örnek verecek olursak;

  • Anne ve babanın olağan deneyimsizliği
  • Anne ve babanın ciddi şekilde aynı anda hasta olması
  • Anne ve babanın çocuğa şiddet içeren davranışlarda bulunması
  • Anne ve babanın çocuğu suça teşvik etmesi
  • Anne ve babanın tutukluluk hali
  • Anne ve babanın madde bağımlısı olması
  • Diğer sebepler, velayetin kaldırılması unsurları için geçerli olan kavramlar olmaktadır.

Velayetin Kaldırılması Usulü

Velayetin kaldırılması usulü konusunu incelerken, bu konuda geçerli olan mahkemeleri de belirtmemiz gerekmektedir. 4787 sayılı aile mahkemesi kapsamı gerekliliğince iş bu davadaki görevli mahkeme, aile mahkemesi olmaktadır. Aile mahkemesinin kurulmadığı Adliyelerde ise, asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Bu davadaki yetkili mahkeme, davalının dava tarihindeki yerleşim yeridir

Velayetin kaldırılması ancak harcı verilmek suretiyle usulüne uygun şekilde açılmış dava ya da karşı dava ile istenebilir. Açılan davada tarafların delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Velayetin kaldırılmasına ilişkin olan davalar, adli tatil günlerinde de gerçekleşebilir.

Velayetin kaldırılması unsurları başlıklı makalemizin son kısmında, davanın sonuçlarından bahsedeceğiz.

Velayetin Kaldırılmasının Sonuçları

Velayetin kaldırılmasının sonuçları, TMK maddelerine göre değerlendirilebilir. Anne ve babanın çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri velayetin kaldırılması halinde de devam eder. Anne ve babanın çocuğun giderlerini ödeme gücü yoksa Devlet bu yükümlülüğü kabul etmektedir.

Asıl olan küçükler için velayet altında bulunmaktır. Başka bir anlatımla küçükler için velayet asıl, vesayet ise istisnai bir durumdur. Vesayet koşullar gerektiğinde velayetin yerini tutar. Velayet anne ve babanın her ikisinden de kaldırılırsa çocuğa bir vasi ataması yapılır. Vasi ataması için aile mahkemesi tarafından vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunulması gerekir.

Velayetin kaldırılması unsurları ve diğer velayet davaları hakkında, Esenyurt Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Yıllık İzin Ücreti Davası makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder