Velayetin Kaldırılması

Velayetin kaldırılması ne demektir? Velayet, yetişkin olmayan müşterek çocuğun çıkarlarının anne-baba tarafından korunması ve bu konular hakkında ebeveynler tarafından karar verilmesidir. Evlilik birliği içinde dünyaya gelen çocuğun velayet hakkı, evlilik devam ettiği süre içinde anne-babaya aittir. Fakat bu durum boşanma davasının başlaması ile birlikte değişikliğe uğrar. Ayrıca ebeveynlerden birinin ölümü dâhilinde de bu durumda değişiklik gerçekleşir.

Ayrıca belirtmemiz gereken bir hususta, evlilik dışında dünyaya gelen çocuklar için geçerlidir. Evlilik birliği olmadan dünyaya gelen çocuğun velayet hakkı sadece anneye aittir. Fakat bu doğumun sonrasında, taraflar evlilik birliğini kurarsa ya da baba çocuğu kanunen tanırsa velayet durumunda değişiklik olabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz bütün durumlar, velayet ve velayetin değiştirilmesi durumlarıdır. Velayetin değiştirilmesi ve velayet hakkının kaldırılması birbirinden farklı olan iki konu olmaktadır. Velayet hakkının kaldırılması durumunda, hem annenin hem de babanın velayet hakkı ortadan kalkar.

Velayetin Kaldırılması Dava Dilekçesi

Hukuk sistemimize göre, dava açılmak istenildiği zaman, mahkemeye bu beyanı bildiren geçerli unsurların yer aldığı bir dilekçe içeriğinin verilmesi gerekmektedir. Her dava dilekçesinin oluşturulması birbirinden farklı şekilde olmaktadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Mahkemeye ilk beyan edilen etken yazılı dilekçe olduğu için, konunun anlatımı kesinlikle kanun çerçevesi içeriğine uygun ve tam anlatılır şekilde düzenlenmelidir.

Velayet hakkının kaldırılması istemi, 3. Kişiler tarafından yapılmaktadır. Eğer ebeveynler çocuğa zarar verecek ölçütlerde davranıyorsa, çocuğa bakamayacak hastalığa sahipse vb. çocuğun gelişimini etkileyecek unsurlara sahiplerse bu davanın istemi oluşur.

Velayetin kaldırılıp kaldırılmayacağına hâkim karar verir. Ayrıca velayeti anne ve babadan alınan çocuk için, vasi ataması yapılabilir veya çocuk Devlet koruması altına alınır. Çocuk Devlet koruması altına alınsa bile, ebeveynler çocuğun maddi giderleri hakkında yükümlü tutulabilir. Fakat bunu karşılayabilecek maddi olanakları yoksa Devlet çocuğun bütün giderlerini karşılar.

Avukatsız Velayet Davası

Velayetin kaldırılması davası ya da velayetin değiştirilmesi davası, hukuk sistemimize göre avukatlı ilerletilebileceği gibi avukatsız şekilde de ilerletilebilir. Türk Medeni Hukukunda sadece ceza davasının belirli kısımlarında avukatla çalışma zorunluluğu olmaktadır. Fakat belirtmek isteriz ki; Velayet davaları çocuğun hayatı açısından önem teşkil etmektedir. Bu nedenle de süreç içerisinde yapılması muhtemel olan hata veya yanlışlık davanın sonucunun değişmesine, davanın reddedilmesine neden olabilir. Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğu zaman, dava sürecini avukat ile ilerletmenin de önemi ortaya çıkmaktadır.

Velayet davaları kendi içerisinde birkaç farklı türe ayrılmaktadır. Bu sebeple de, açılması talep edilen davanın tam anlamı kesinlikle doğru olarak bilinmelidir. Bilgi yanlışlığında ya da bilgi eksikliğinde, davanın esasında ve usulünde hata yapılır.

Velayetin kaldırılması davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder