Vesayet Davaları

Vesayet davaları hangi koşullarda geçerli olur? Vesayet ve velayet kapsamları sıklıkla karıştırılsa da bu iki hukuki terim birbirinden ayrı kapsamları konu almaktadır. Velayet, yetişkin olmayan çocuk için geçerli olan durumdur. Vesayet için ise bu kapsam farklıdır. Vesayetin oluşmasına dair geçerli olan durumlar;

 • Kişinin yaşının küçüklüğü
 • Kısıtlanma
 • Hapis cezası vb. şekillerde olan hürriyetin yoksunluğu
 • Kişinin kendi isteği şeklindedir.

Vesayete dair davanın açılması için, kanuni ölçütlerin gerçekleşmesi gerekir. Kanunen geçerli olan uygunluklar sonrasında, mahkeme tarafından kişiye vasi ataması yapılır. Vesayet davalarında basit yargılama usulleri geçerlidir. Ayrıca bu davalar adli tatil günlerine denk gelse de, mahkeme süreçlerinde aksama olmadan dava devam eder.

Vesayet Davası Ücreti

Vesayet davaları ücretler, Baro tarafından belirlenmektedir. Baro vesayet ve diğer bütün davalar hakkında her yıl ücret belirlemesi yapar. Bu belirlemede avukatın talep edebileceği en yüksek ve en az miktarlar belirlenir. Avukatlarda bu ölçütlerde ücret almakla yükümlüdür.

Vesayet davası ile birlikte kişi hakkında vasi ataması yapılır. Vasi atamasının yapılması için mutlak şekilde mahkeme kararı olmalıdır. Aksi olan durumlarda vasi ataması yapılamaz. Vasi olarak atanan kişi, vesayeti altındaki olan kişiden sorumludur. Fakat bu sorumlulukları yerine getirirken mahkemenin iznini de almalıdır.

Vesayette Mahkemeden İzin Alınan Durumlar

Vesayet davaları sonrasında atanan vasinin mahkemeden izin alarak yapabileceği işlemler şunlardır;

 • Taşınmaz işlemleri
 • Olağan yönetim kapsamı dışında olan yapı işlemleri
 • Borç verilmesi ya da alınması
 • Kambiyo taahhütleri
 • Taşınmazlara dair kira sözleşmesi
 • Vesayeti olan kişinin herhangi meslekle ya da sanatla ilgili çalışması
 • Miras paylaştırılması, mal rejimi sözleşmesi vb.
 • Hayat sigortası yapılması
 • Çıraklık sözleşmesinin uygulanması
 • Vesayeti geçerli olan kişinin, bakım evi ya da sağlık kurumunda yaşatılması
 • Vesayeti olan kişinin, ikametgâh adresinin değiştirilmesi
 • Diğerleri

Vasi ataması mahkeme tarafından gerçekleştirilen kişi, vesayeti altında bulunan kişinin kanuni haklarını korumakla yükümlüdür. Kanun koyucu bu konuda art niyet unsurlarını engellemek için, pek çok kararın mahkeme tarafından onaylanmasına hükmetmiştir.

Sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılmadan, vesayet altında olan kişi hakkında işlem yapılamaz. Eğer başvuruşuz işlem yapılırsa, bu durumda kanun maddelerine karşı çıkılmış olur ve vasi hakkında yasal işlem başlatılır.

Vesayet davaları ve vasi ataması hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder