Vesayet Davası

Vesayet davası 4721 sayılı kanun maddesinde yer almaktadır. Bu madde gerekliliğince; bazı ergin kişilerin ya da velayet altında olmayan çocukların maddi ve kişisel çıkarlarının korunması gerekmektedir.

Vesayet altına alınma talepleri iki şekilde gerçekleşebilir. Birinci durumda; kanunen geçerli olan etkenler oluşmuş olur ve mecburi şekilde vesayet gerçekleşir. İkinci durumda ise, kişi kendi isteği doğrultusunda vesayet altına alınmayı talep edebilir.

Her iki durumda da vesayet altına alınan kişiye vasi ataması yapılması zorunludur. Vasi olarak tayin edilen kişi, vasi altında olan kişinin maddi ve manevi bütün çıkarlarını korumakla yükümlü olmaktadır. Türk Medeni Kanunlarına göre; kamu hizmetinde yasaklı olanlar, kısıtlı olanlar, haysiyetsiz hayat sürenler, menfaat çatışması olabilecek kişiler vasi olarak ataması yapılamayacak kişilerdir.

Vesayet Davası Ne Kadar Sürer

Vesayete bağlı davaların açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bunları belirtecek olursak;

  • Kısıtlama
  • Yaş küçüklüğü
  • Hürriyeti bağlayıcı şekilde hapis cezasının alınması
  • Kişinin kendi isteğiyle vesayet talebinin oluşması

İş bu dava açılmadan önce belirtilen maddelerin gerçekleşmesi şarttır. Bunun sonrasında vasi altına alınması talep edilen kişinin bağlı bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılır. Başvuru dava dilekçesi ile birlikte yapılır.

Dava dilekçesinin içeriğinde vasi atamasına neden olan bütün vakıalara yer verilmelidir. Ayrıca dava dilekçesine, kişinin görmüş olduğu tedavi bilgi ve belgeleri de eklenmelidir. Tarafın elinde bu belgeler mevcut değil ise resmi kurumlardan belge talebinde bulunulabilir. Dava süresi avukat eşliğinde olduğunda ortalama 1 yıl sürmektedir. Avukatsız ilerletilen davalarda bu süre daha uzun olmaktadır.

Alzheimer Hastası İçin Vasi Tayini Dilekçesi

Vesayet davası Alzheimer hastalarının maddi ve manevi şekilde korunması içinde açılabilir. Bu şekilde açılması talep edilen dava dilekçesi örneği şu şekildedir;

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

VASİ OLMAK İSTEYEN

DAVACI: (Davacı tarafın kimlik ve ikametgâh bilgileri bu alanda yer alır)

VEKİLİ: (Varsa avukat bilgileri)

VESAYET ALTINA ALINMAK İSTENEN KİŞİ:

DAVALI: Hasımsız

DAVANIN KONUSU: Vasi ataması talebi içeriğidir

AÇIKLAMALAR: (Davaya neden olan vakıalar maddeler halinde belirtilir)

HUKUKİ SEBEPLER:

DELİLLER: Nüfus kayıtları, sağlık raporları, şahitler ve diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM:

Vesayet davası açmak isteyen tarafın vekil avukatı varsa, hazırlanması gereken dilekçe ve diğer bütün işlemler avukat tarafından yapılmaktadır.

Vesayet Davasını Kimler Açabilir

Vesayet için gerekli olan dava sadece kişiye bağlı bir hak değildir. Yazımıza başlarken belirttiğimiz gibi, kanunen geçerli olan unsurların oluşması durumunda kişiye yönelik olarak bu dava talebinde bulunulabilir. Diğer unsurların gerçekleşmesi durumunda da, kişi kendi hür iradesi ile vasi ataması yapılmasını talep edebilir.

Vesayet altına alınma usulü kapsamını iki ayrı madde içeriğinde açıklayabiliriz. Bunlar;

1-) İlgilinin dinlenmesi ve bilirkişi raporu: Kişi dinlenmeden yeterli delil sunulmadan savurganlık, aşırı alkol tüketimi, kötü yaşam tarzı ya da kendi isteği ile vesayet altına alınamaz. Ayrıca akıl hastası olan kişiler içinde, kurul raporu mahkemeye sunulmalıdır.

2-) İlan: Kısıtlama kararı kesinleşince kısıtlının bağlı olduğu yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olur.

Vasi Atanacak Kişinin Tespiti

Vasi davası içeriğinde önemli unsurlardan biri de, vasi ataması yapılacak kişinin uygunluğudur. Türk Medeni Hukukuna göre, kanunlarda belirlenen özelliklere sahip olmayan kişilerin vasi ataması yapılamaz.

Vasi atamasının kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmektedir. Vasi atamasında görevli kişi kanunlarca da uygun görülürse anne, baba ya da atamasının yapılması istenen kişi olabilir. Vasi olabilecek kişinin uygunluk kapsamı 413 maddenin 1. Fıkrasında açıklanmıştır. Bu maddeye göre;

  • Vasi adayı olan kişi kesinlikle reşit olmalıdır
  • Vesayet işlerini yapabilmek için ehil olması gerekir
  • Vesayete sebep olabilecek herhangi bir unsura sahip olmaması gerekir
  • Kör, dilsiz vb. diğer engelleri olmamalıdır
  • Menfaat çatışması kapsamında olan bir unsur olmamalıdır.
  • Mahkeme gerekli gördüğü ölçütlerde birden vasi ataması yapma hakkına da sahiptir. Buradaki karar ve yetki hâkime ait olmaktadır.

Vesayet davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder