Vesayet Davasını Kimler Açabilir

Vesayet davasını kimler açabilir ve bu davanın kapsamı nedir? Vesayet davasını, sadece gerçek kişiler açabilir. Kendini koruyamayacak durumda olanlar, kimsesi olmayan ergen kişiler ve korunması gereken çocuklar için vesayet davası açılabilir.

Vesayet altına alınması gereken kişiler için öncelikle vasi ataması yapılması gerekir. Vasilik için, akraba olan kişiler ya da yakın olan kişiler uygundur. Vasi ataması ve vesayet kapsamları için gerekli olan başvuruları kişiler yapabileceği gibi vekil avukatları da yapabilir.

Vasi atanmasını gerektiren durumlar, Türk medeni kanunu madde 404 içeriğinde belirtilmiştir. Vasi ataması yapılan kişinin belli başlı şekillerde kısıtlamaları meydana gelir. Kanun içeriğinde de kısıtlamaya neden olan unsurlar geniş bir alana sahip olmaktadır.

Vesayeti Gerektiren Durumlar

Vesayet davasını kimler açabilir sorusu gibi bilinmesi gereken bir durumda, davanın açılmasına neden olacak unsurlardır. Vesayeti gerektiren hallere örnek verecek olursak;

 • Herhangi birinin velayeti altında olmayan küçük çocuklar
 • Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlanması gereken kişiler
 • Savurganlık, alkol, uyuşturucu vb. madde bağımlılığı olan kişiler
 • Kötü yaşam tarzı nedeniyle mal varlıklarını kontrol edemeyen kişiler
 • Mahkeme kararıyla alınan ceza sebebiyle özgürlüğü kısıtlanan kişiler
 • Kişinin kendi isteğiyle vesayet talebi

Yukarıda belirttiğimiz maddelerden, kişinin kendi isteğiyle vesayet talebinin de nedenleri vardır. Bunlar;

 • Yaşlılık
 • Sakatlık
 • İşlerini halledemeyecek derecede ağır hastalık
 • İşlerini yapabilecek tecrübeye sahip olmama şeklindedir

Kimler Vasi Olamaz

Vesayet davasını kimler açabilir sorusunun bir diğer içeriği de, dava sürecinde vasi ataması yapılamayacak olan kişilerdir. Hukuk sistemine göre her kişi vasi atamasında yer alamaz. Vasi ataması, kanunların öngördüğü şekilde olmalıdır. Kanunlara uygun olmayan kişilerin vasi ataması talebi mahkeme tarafından reddedilir.

Peki, kimler kanunen vasi olamaz? Bu sorunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Kısıtlılık hali olan kişiler
 • İlgili vesayet dairelerinde görevli olan hâkimler
 • Kamu hizmetlerinde görev almaları yasak olan kişiler
 • Haysiyetsiz hayat süren kişiler
 • Menfaat çatışması olan kişiler. Yani vasi ataması yapılacak olan kişiyle, vasi ataması talep eden kişinin arasında maddi ya da manevi herhangi bir çıkar ilişkisi veya düşmanlık tarzı bir durum olmamalıdır.

Vesayet davasını kimler açabilir ve tüm vasi davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder