Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, 4721 sayılı kanun maddesinin içeriğinde yer alan nafaka çeşitlerinden biridir. Bu nafaka boşanmanın sonrasında maddi yoksunluğa düşecek olan eşin talep edebileceği bir nafaka türüdür. Nafakayı talep eden eşin, diğer eşe göre daha az kusurlu ya da kusursuz olması da gerekmektedir. Ayrıca nafaka koşullar dahilinde ömür boyu sürebilmektedir.

Nafakanın alınabilmesi, miktarının belirlenmesi ve diğer etkenleri hakkında bütün kararları mahkeme yetkilisi hâkim vermektedir. Ayrıca ömür boyu devam eden bu nafaka bazı koşullarda devamlılığını yitirir.

Yoksulluğa düşecek olan tarafın hakkı olan bu nafaka, boşanma davasının başlamasıyla talep edilebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da talep edilebilmektedir. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra nafaka talep edecek taraf için hak düşürücü süre 1 yıldır. Yani boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde yoksulluk nafakası talep etmeyen taraf, ilerleyen sürede nafaka talebinde bulunamaz.

Yoksulluk Nafakasının Miktarı

Yoksulluk nafakasının miktarı mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme miktar belirlemeden önce pek çok etkenin detaylı incelemesini yapar. Bu etkenlere örnek verecek olursak;

  • Tarafların maddi gelirleri
  • Tarafların maddi giderleri
  • Yaşam şartları
  • Diğer etkenler

Yoksulluk nafakasının alınabilmesi için mahkemeye talep iletilmelidir. Yani bu nafakanın ödenmesi için mahkeme re’sen (kendiliğinden) karar veremez. Mahkeme iletilen nafaka talebinden sonra tarafların gelir ve gider düzeylerini de inceleyerek nafakanın miktarını ve her yıl miktar artış oranını belirler.

Nafakanın miktarına tarafların itiraz etme hakkı da olmaktadır. Fakat bu itiraz süresi içinde yapılmalıdır. Aksi olan durumda taraflar nafakanın miktarını kabul edilmiş sayılır. Eğer nafakanın miktarı ilk başta kabul edilmişse ve daha sonra tarafların maddi olanaklarında değişiklikler olmuşsa bu durumda da mahkemeye başvuru yapılarak yoksulluk nafakası miktarının değiştirilmesi talep edilebilir.

Nafaka Miktarının Azaltılması

Nafaka miktarlarının azaltılması talep edilebilecek bir olgu olmaktadır. Fakat burada önemli olan faktör nafakanın azaltılması için geçerli koşulların oluşması ve bunların mahkemeye ispat edilebilmesidir.

Nafaka alan tarafın maddi gelir düzeyinde yükseliş meydana geldiyse ya da nafaka ödemesi yapan tarafın maddi gelirinde azalma olduysa nafakanın azaltılması talep edilebilir. Nafakanın azaltılması talebiyle aile mahkemesine başvuru yapılır ve süreç başlamış olur.

Mahkeme, nafakanın azaltılması yönünde karar vermeden önce bütün delilleri detaylı inceler. Ayrıca gerekli gördüğü durumlarda kurum ve kuruluşlara resmi yazılar ileterek ek belgeleri inceler. Bütün incelemeler sonrasında yukarıda da belirttiğimiz koşullar meydana geldiyse eğer nafakanın azaltılması yönünde karar verilebilir.

Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, yardım nafakası ve tedbir nafakası hakkında detaylı bilgi edinmek için Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder