Zamanaşımında İstisnai Durumlar

Zamanaşımında istisnai durumlar neler olmaktadır? Zamanaşımı süresi, hak düşürücü sürenin başlamasıdır. Örnek verecek olursak; Kişi yaşadığı herhangi bir mağduriyet durumu için kanuni yollara başvuru yapabilir. Fakat her konu hakkında kanunen belirlenen bir zamanaşımı süresi vardır. Belirlenen süre içerisinde, kanuni yollara başvuru yapmayan kişi bu hakkından feragat etmiş sayılır.

Türk Medeni Hukuk kapsamına göre, dava açılması muhtemel olan her konu, belirli bir ana başlık altında bulunur. Şöyle ki; dava konunuz ceza hukuku içerisinde yer alıyorsa mutlaka bu şekilde dava açmanız ve buradaki şartlara uyum sağlamanız gerekir. Bu sebeple de, her davanın zamanaşımı süresinin farklı olduğunu açık şekilde belirtebiliriz.

Kanun koyucunun belirlemiş olduğu kurallara göre, zamanaşımında istisnai durumlar olmaktadır. Belirlenen bu uygulamaya göre, belirli süreçlerde zamanaşımı süresi başlatılamaz ya da başlatılmışsa durdurulur.

Alacaklarda Zamanaşımı Süresinin Durdurulması

Alacak konularında zamanaşımı süresinin durdurulması için uygun olan koşullar şu şekildedir;

 • Velayet sürecindeyken çocukların ebeveynlerinden olan alacakları
 • Vesayet süresi devam ederken, vesayet altında bulunan kişinin alacakları
 • Evlilik birliği devam ettiği sürece, tarafların birbirlerinden alacakları
 • Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin, çalışma süresi devam ederken işverenden alacakları
 • İntifa hakkına sahip olan alacaklılar
 • Alacağı için, Türk Mahkemelerine ulaşım sağlayamama etkeninin gerçekleşmesi (Bu konuda geçerliliği olan etkenler yaşanmalıdır)
 • Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişiye ait olması durumunda

5 Yıllık Zamanaşımı Süresi

Zamanaşımında istisnai durumlar gibi bilinmesi gereken bir etkende, 5 yıllık sürede zamanaşımına uğrayan alacak haklarıdır. Bazı alacak konuları kapsamında beş yıllık hak düşürücü süre uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulamada yer alan bazı alacak konularını belirtecek olursak;

 • Otel vb. yerlerdeki konaklama ücretleri
 • Lokanta vb. yerlerde olan yemek ücretleri
 • Kira bedelleri ve ana faizleri
 • Perakende satış alacakları
 • Sanat işlerinden oluşan alacaklar
 • Ortaklık sözleşmesinden oluşan alacaklar
 • Komisyon ve acente sözleşmelerin oluşan alacaklar
 • Vekâlet sözleşmesinden oluşan alacaklar
 • Ticari simsarlık sözleşmesinden oluşan alacaklar
 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar
 • Diğerleri

Yukarıda belirtmiş olduğumuz madde içeriklerindeki zamanaşımı süreleri, kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Burada söz konusu olan sürelerin azaltılması ya da çoğaltılması da kanun koyucunun belirleyebileceği etkenlerdendir. Sürelere bağlı olarak yapılabilecek kanuni değişiklik düzenlemeleri hakkında ve alacaklarınız konusunda avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

Zamanaşımında istisnai durumlar ve bütün alacak davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder