Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Zimmet suçu şikâyete bağlı olan suçlardan değildir. Bu sebeple de Savcılık suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren, soruşturma evresini başlatmakla yükümlü olmaktadır. Suç, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı işlenen suçlardan olduğundan Savcılık bu suç tarzlarını araştırmaktan sorumlu tutulmaktadır.

Zimmet suçu sadece kamu görevlileri tarafından yapılabilen özgü bir suç olmaktadır. Özgü suç, herkesin taraf olamayacağı, belli nitelikleri olan kişilerin fail olabileceği bir suç tipi olabilmektedir. Zimmetle ilgili olan suçlarda zamanaşımı süresi, 15 yıl olmaktadır. Bu durumda şikâyetçi sıfatı kamu idaresi veya ilgili kuruma ait olmaktadır. Kamu idaresi veya ilgili kurum, ceza davası açıldığında davaya müdahile talebinde bulunarak taraf sıfatını kazanabilir. Zimmet suçuyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra yazımıza, resmi belgelerde işlenebilecek suçlarla devam edeceğiz.

Zimmet Suçunun Cezası

Zimmet suçunun cezası konusunu 3’e ayırarak incelemek mümkündür. Bunlar;

Basit zimmet suçu cezası: Bu şekilde işlenen suçun cezası 5 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası olmaktadır.

Nitelikli zimmet suçu cezası: Bu suçun cezasında, suçun temel şeklinde verilen ceza yarı oranında artırıma uğrar. Şöyle ki; suçun işlenmesinde basit şekline göre verilecek ceza 5 yıl ise, nitelikli halinde bu ceza 7,5 yıl olur.

Kullanma zimmeti suçu cezası: Kullanma zimmeti suçunda fail, malı veya diğer unsuru belirli süre kullanır ve yerine aynı şekilde iade eder. Bu suçun cezasında faile ½ oranında indirim yapılabilmektedir.

Zimmet suçu konumuza devam ederken, kamu görevlilerinin suçlarından bahsedeceğiz.

Kamu Görevlilerinin Suçları

Kamu görevlilerinin suçları iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Şahsi suçlar ve görev suçlarıdır. Kamu görevlilerinin işledikleri şahsi suçlar konusunda genel hükümler geçerlidir. Fakat 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı Savcıların doğrudan dava açmaları mümkün olmayıp, yetkili mercilerin izin vermesi gerekmektedir.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında bir kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği bir suçtan dolayı dava açılabilmesi için soruşturma izni verilmesi gerekmektedir. Burada belirtilen izin kural olarak Kaymakam/Vali tarafından verilmektedir.

Zimmet suçu ve diğer kamu suçları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Bakırköy Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Tüketicinin Hakları makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder