Zina Nedeniyle Boşanmada Nafaka

Zina nedeniyle boşanmada nafaka alınabilir mi? Evliliğin en temel sorumluluklarından biri de sadakat ilkesine uyumlu yaşamaktır. Sadakat ilkesine uygunsuz şekilde davranarak eşini aldatan tarafa, zina nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Zina nedeniyle boşanma, özel boşanma sebepleri arasındadır ve Türk Medeni Kanunu madde 161 içeriğinde yer almaktadır. Toplum arasında pek çok davranışın zinayı oluşturduğu düşünülse de kanunlar bunun aksini belirtmektedir. Bu sebeple de zinanın olup olmadığı hakkındaki karar, kanunlar çerçevesinde hâkim tarafından verilmektedir.

Zina, mutlak boşanma nedenleri arasında da yer alır. Bu sebeple de zinanın gerçekliğinin mahkemede ispat edilmesi boşanma için yeterlidir. Eğer mahkemede zinanın gerçekliği kanıtlanamazsa boşanma gerçekleşemez ve dava reddedilir. Reddedilen dava sonrasında, yaşanılan vakıalar doğrultusunda başka bir boşanma nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Zina Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Zina nedeniyle boşanmada nafaka alınabilir mi? Nafaka türleri; yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakasıdır. Yoksulluk nafakasını kusuru olmayan eş alabilir. Tedbir nafakası, mahkeme devam ettiği sürece maddi yoksunluğa düşecek olan tarafa ödenir. İştirak nafakası ise, müşterek çocuk için ödenen nafakadır ve hem mahkeme devam ederken hem de mahkeme bittikten sonra ödenmeye devam edilir.

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında, zinanın gerçekliği ispat edilirse aldatan eş mahkeme tarafından kusurlu bulunur. Bu dava türünde de kusurlu olan taraf nafaka alamaz. Fakat mahkeme devam ettiği sürece hiçbir tarafın kusuru var olarak görülmez. Kusur sadece mahkemenin kararıyla ve davanın sonuçlanmasıyla birlikte var olarak gözükür.

Yukarıda da anlattığımız sebeplerden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Zina yaptığı kanıtlanan eş, dava süreci devam ettiği sürede maddi yoksunluğa düşecekse nafaka alabilir. Fakat davanın sonuçlanmasıyla birlikte zina ispat edilirse, aldatan eş nafaka alamaz.

Zina Davası 3. Kişiye Açılır Mı

Zina nedeniyle boşanmada nafaka konusu kadar araştırılan bir konuda aldatmada rol alan 3. Kişi hakkında yasal işlem yapılıp yapılamayacağıdır. Türk medeni kanun maddeleri bu konuda yenilenen bir kanun maddesi oluşturmuştur.

Eski medeni kanunumuza göre, aldatmada rol alan 3. Kişiye yönelik olarak tazminat davası açılabilmekteydi. Fakat yenilenen kanun maddemiz gerekliliğince bu durum ortadan kaldırılmıştır. Kanun maddesinin yenilenmesindeki en temel sebep ise, 3. Kişilerin sıklıkla kandırılmış olması ve tarafın evli olduğunu bilmeden yaşadıkları ilişkinin ispat edilmiş olmasıdır.

3. kişi olarak bahsi geçen kişi sadece mahkemede şahitlik görevini üstlenebilir. 3. Kişi mahkemede şahitlik ederek, aldatmanın gerçekleştiğini beyan edebilir. Bunun haricinde 3. Kişinin mahkemede görevi olmaz ve bu kişiye yönelik herhangi bir kanuni yaptırım uygulanamaz.

Zina nedeniyle boşanmada nafaka ve zina nedeniyle boşanma davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder