Zinanın İspatlanması

Zinanın İspatlanması

Zinanın ispatlanması için, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu bazı unsurlar vardır. Bunların aksinde olan deliller, mahkeme tarafından reddedilir. Zina sebebiyle boşanma davası istemi, Kanun koyucu tarafından geçerli olan bir boşanma sebebi olarak belirtilmiştir. Bilindiği gibi, Kanun koyucu tarafından geçerli olarak belirlenmeyen bir boşanma sebebi ile açılan davalar, reddedilmektedir.

Zinanın ispatının gerçekleşmesi için geçerli olan bazı delilleri belirtecek olursak;

 • Kamera kayıtları
 • Otel kayıtları
 • Gebelik testi
 • Bilgisayar kayıtları
 • Kredi kartı ekstreleri
 • Bazı ceza davalarının yargılanma ve sonuçlanma tutanakları
 • Mesaj kayıtları
 • Arama kayıtları
 • Sosyal medyada yayınlanan görseller
 • Sosyal medya mesajları
 • Uçak, otobüs vb. araçların biletleri
 • Diğer unsurlar zinanın ispatlanması için geçerli olacaktır.

Zinanın İspatından Şahit Olur mu?

Zinanın ispatında şahit olur mu? Her davanın ispatlanması için, tanık yani şahit ifadesi geçerli olmamaktadır. Mahkemeye dilekçe ile sunulan şahit bilgilerinin yanı sıra delillerinde olması gerekmektedir. Fakat zina sebebiyle boşanma davalarında, geçerli olan bir delil unsuru elde edilememişse ve olayın tek ispatı tanık ile yapılabiliyorsa, mahkemeye bu durum tüm açıklık şekliyle bildirilmelidir. Tanığın, mahkemede çelişkisiz yanıtları ve çıkarsız şekilde davranışlarının sonucunda, hâkim takdir yetkisine göre karar verecektir.

Konu hakkında belirtmemiz gerekir ki, zinanın ispatlanması için tanığın yanı sıra delillerin olması da davanın daha kesin olarak sonuca ulaşmasını sağlayacak olan bir unsurdur.

Zinanın ispatı konusunu açıldıktan sonra, zina konusunda Yargıtay’ın karar verme şeklinden bahsedeceğiz.

Zinada Yargıtay Kararı

Zinada Yargıtay kararı uygulamasında, zinanın ispatlanması için geçerli olan belli başlı unsurlar vardır. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlardan yola çıkarak birkaç unsuru belirtecek olursak;

 • Kadın ya da erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması zinanın varlığını işaret eder (Fakat burada eve alınan karşı cinsin kim olduğu da önemlidir)
 • Eşlerden birinin karşı cinsle, sürekli olarak telefonla görüşmesi zinanın varlığının yolunu açık tutar
 • Eşlerden birinin evlilik birliği içerisinde iken, karşı cinsle ilişki kurması ve bu birliktelikten çocuk olmasında ise, zina tamamıyla ispatlanmış olur.

Zinanın ispatlanması ve diğer boşanma sebepleri hakkında, detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Takibi Şikayete Bağlı Suç Nedir makalemizi inceleyebilirsiniz.

7

Related Posts

Yorum Gönder