Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

Ziynet eşyalarının iadesi davası nasıl olur ve hangi koşullarda bu davanın açılmasına hak vardır? Bilindiği gibi Türk Medeni Kanunları gereğince, düğünde takılan bütün takılar, gelin ya da damat kime takıldığı fark etmeksizin kadına ait olmaktadır. Sadece erkeğe takılan ve erkeğin kullanımına özgü olan takılar, erkeğe ait olmaktadır. Örnek olarak kol saatini belirtebiliriz.

Düğün takıları, davalının zilyetliğinde bulunmaktaysa yani davanın açıldığı sırada takılar durmaktaysa, takıların iadesi amaçlı olarak istihkak davası açılır. İstihkak davası açmak için geçerli olan bir zamanaşımı süresi yoktur. Eğer ki takılar dava açıldığı sürede mevcut değilse ve davacı tarafından ziynet eşyasının iadesinin aynı şekilde olamayacağı için bedeli talep edilmişse ziynet eşyalarının iadesi davası zaman aşımı süresi yıl olmaktadır.

Ziynet Talebinde İspat

Ziynet talebinde ispat yükü davacı tarafın yani kadının olmaktadır. Davacı, ziynet eşyalarının miktarını, türünü, değerini ispatlamakla yükümlüdür. Mahkemede kanıtlanması gereken bu durum için;

  • Fotoğraf
  • Video
  • Tanık
  • Kuyumcu
  • Bilirkişi
  • Diğer deliller ispat aracılığı için uygundur.

Ziynet eşyaları evin giderleri, borçlanma vb. herhangi bir ihtiyaç için harcanmış olsa dahi kadına geri ödenmesi gerekir. Fakat bunun aksi iddia ediliyorsa yani kadının kendi kişisel ihtiyaçları için harcandığı ya da kadın tarafından kendisine iade edilmemek şartı ile verildiği belirtiliyorsa, bu durumda da ispat yükümlülüğü davalının yani erkeğindir. Aksi halde mahkeme davacı kadının aleyhine karar vermektedir.

Düğün Takısı Davası Açma

Düğün takısı davası açma yani takıların boşanırken talep edilmesi boşanma davası açılırken talep edilebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da bu dava açılabilir.

Düğün takıları ile ilgili olarak açılan davanın terditli yani kademeli olarak açılması her zaman daha uygun usuldür. Kademeliden kasıt; Ziynet eşyalarının aynen iadesi ya da iadesinin mümkün olmadığı durumlarda da bedelinin ödenmesinin talep edilmesidir.

Takıların iadesinin talebi, boşanmanın eki olmamaktadır. Bu sebeple de dava da takılar talep edildiği zaman, istenilen bu taleple ilgili olarak ayrıca nispi harç ödemesi yapılmalıdır. Bilinmesi gereken bir durumda şöyle olmaktadır; Ziynet eşyaları için iadesi davası ve mal rejimi davası birbirinden farklı olmaktadır.

Ziynet eşyalarının iadesi davası ve diğer Aile hukuku davalarınızla ilgili olarak görüşme talepleriniz için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Boşanma Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilişim Suçu Cezası Nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder