Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu

Zorunlu arabuluculuk başvurusu nedir ve hangi dava türlerinde geçerli olmaktadır? Arabuluculuk hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını hukuk büromuz tarafından düzenlenen bu yazı içeriğinde ve internet sayfamızda yer alan diğer yazı içeriklerinde bulabilirsiniz.

Arabuluculuk, davacı ve davalı arasında bir uzlaştırma sistemidir. Bu sisteme bağlı olarak davacı olan taraf arabulucuya başvurusunu yapar ve yetkili arabulucu eşliğinde taraflar arasında toplantılar düzenlenir.

Arabuluculuk sistemindeki en temel amaç, taraflar arasındaki hukuki sürecin kısaltılarak sonuca ulaşılmasını sağlamaktır. Yeni düzenlenen kanun maddelerimizce belli başlı dava konularında da bu sisteme başvuru yapılması zorunlu olmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; taraflar bu sisteme bağlı olarak anlaşma sağlamak zorunda değildirler.

Arabulucuya Başvuru Dilekçesi

Zorunlu arabuluculuk başvurusu için dilekçe düzenlenirken beyan edilmesi gereken bilgileri dilekçe örneği halinde yazımızın bu kısmında belirteceğiz.

İstanbul Adliyesi Arabuluculuk Merkezine

Başvuran : İsim, soy isim, T.C. Kimlik Numarası, İkametgâh adresi, e-posta, telefon numarası bilgileri bu alanda yer alır.

Başvuran Vekili: Başvuru yapan tarafın vekil avukatı varsa bu alana bilgileri yazılır.

Karşı Taraf : Karşı tarafa ait olan isim, soy isim, T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası bu alana yazılır. Eğer arabuluculuk konusu iş davası konusu ise vergi numarası da yazılabilir.

Konu : Arabuluculuğa konu olan madde burada belirtilir.

Açıklamalar : Bu kısımda maddeler halinde konuya sebep olan vakıalar beyan edilir.

Arabuluculuk Başvurusu

Zorunlu arabuluculuk başvurusu hakkında bilinmesi gereken bir konuda hangi sebeplerden dolayı arabuluculuğa başvuru yapılması gerektiğidir. Türk medeni hukuku kanunlarımıza göre bazı konu başlıkları hakkında verilen karar; Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği yönündedir.

Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu olan kapsamlar şu şekildedir;

İş akdinin sonlandırılmasından dolayı oluşan işe iade hakları

Yukarıda belirtilen dava konuları zorunlu arabuluculuk kapsamında yer almaktadır. Bu sebeple de ihtiyari arabuluculuk kapsamı ile karıştırılmamalıdır. İhtiyari arabuluculuk, arabulucuya başvuru yapılması zorunlu olmadığı halde tarafın daha kısa sürede sonuca ulaşması için yapılan arabuluculuk türüdür.

Uyap Arabuluculuk Başvurusu

Zorunlu arabuluculuk başvurusu kadar araştırılan bir konu da uyap sisteminden arabuluculuğa başvuru yapılıp yapılamayacağı konusudur. Uyap sistemi sayesinde hem vatandaşlar hem de vekil avukatlar dava süreçlerini çok rahat şekilde takip edebilmektedir.

Ülkemizde pek çok hukuki konu adliyelerde yapılabilmekteydi. Fakat teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu durumda değişiklikler meydana gelmiştir. Yapılan son çalışma ise uyap sisteminin kurulması ve teknolojik ağlarla dava takibinin yapılabilmesidir.

Arabuluculuk başvurusu yapılabilmesi için adliyeden başvuru yapılabilmektedir. Fakat adliyeye gidecek vaktiniz yoksa ya da bu şekilde zaman kaybetmek istemiyorsanız internet aracılığı ile uyap sistemine girerek bu başvuruyu yapabilirsiniz. Kişiler kendileri başvuru yapabileceği gibi vekil avukatları da başvuru yapabilirler.

Arabulucu Başvurusu

Zorunlu arabuluculuk başvurusu yapıldıktan sonra süreç başlamış olur. Süreç başladıktan sonra yetkili arabulucu olarak görev yapan avukat taraflara bir toplantı tarihi belirler. Belirlenen tarih ve saat taraflara resmi şekilde bildirilir.

Taraflar toplantıya isterlerse kendileri ya da varsa vekil avukatları aracılığı ile katılım sağlayabilirler. Toplantıya katılım sağlamayan taraf hak kaybı yaşar ve süreç için geçerli olan ücreti ödemekle yükümlü tutulur.

Toplantı en fazla 4 oturum şeklinde olmaktadır. Fakat taraflar ilk oturumda anlaşma sağlayabilir ya da kesinlikle anlaşma olmayacağına karar verebilir. Verilen karar sonrasında yetkili arabulucu bu şekilde tutanak düzenlemesi yapar. Eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa, tutanak düzenlenmesi sonrasında dava açma hakkına sahip olurlar.

Zorunlu arabuluculuk başvurusu ve iş davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder