Zümre Sistemi

Zümre Sistemi

Zümre sistemi ne demektir? Bu sistem, miras hukuku içerisinde yer alan en önemli uygulamalardan olmaktadır. Mirasçıların, miras paylarını ne kadar pay oranlarında alacakları tamamen bu sisteme göre belirlenmektedir. Bu sistemin içerisinde olan kimseler soy bağı olan kişilerdir.

Zümre sisteminin en önemli yararı, açık ve yalın olmasıdır. Diğer sistemlerden farklı olarak, kimlerin mirasçı olacağı kanun koyucunun iradesine bırakılmamıştır. Basit formüllerle, kimlerin mirasçı olacaklarının önceden belirlenmesi mümkündür. Çünkü zümreye girecek olan kan hısımlarının kimler olduğu kanun gerekliliğince bellidir. Bu sistem hakkında bir bilgi daha verecek olursak; “Mirasçıların, mirastan ne nispette pay alacaklarının da önceden hesaplanabileceğidir”. Bu sistemin içerisinde; miras reddedildiğinde, mirasçılıktan çıkartıldığında vb. durumlarda miras dağılımı yine zümre sistemi içerisinde belirlenen kurallara göre yapılır.

Zümre Sistemi Dağılımı

Zümre sistemi dağılımı, kanun koyucunun belirlediği kan hısımlığına göre olmaktadır. Burada bilinmesi gereken en temel konu; Eşin zümre sisteminde bütün sınıflandırmalarda pay sahibi olması durumudur. Zümre gruplandırmasını belirtecek olursak;

1.Zümre: Miras bırakanın alt soyudur. Çocukları, torunları ve bunlardan olan mirasçılar.

2.Zümre: Burada yer alan mirasçılar, miras bırakanın anne ve babasıdır. Bu sistemdeki kişilerin miras payı alması için 1.zümrede hiç mirasçı olmaması gerekmektedir.

3.Zümre: Bu zümrede yer alan kişi miras bırakanın, büyükanne ve büyükbabasıdır. Bu kişilerin mirasçı sıfatını kazanabilmesi için, ilk iki zümrede kimsenin olmaması gerekmektedir.

Zümre sistemi hakkında bilinmesi gereken bir durumda evlilik dışı olan çocuğun durumu olmaktadır. Bilgilendirme amaçlı hazırlanan makalemize devem ederken, bu konu hakkında bilgi vereceğiz.

Evlilik Dışı Olan Çocuğun Mirasçılığı

Evlilik dışı olan çocuğun mirasçılığı her dönemde kişilerin aklını karıştıran bir konudur. Evlilik dışı dünyaya gelen çocuk, doğumu itibariyle gerekli olan işlemler yapılmazsa sadece annenin nüfusuna kayıtlı olur. Bu sebeple de babanın velayet vb. hiçbir hakta söz sahibi olması mümkün değildir. Aynı durum miras paylaşımı içinde geçeli olmaktadır. Yani evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmeyen çocuk için baba, gerekli tanıma işlemlerini yapıp nüfusuna kayıt ettirmezse eğer çocuk babanın mirasından pay alamaz. Çocuğun, mirastan pay alması için soy bağının kurulması gerekir.

Zümre sistemi ve diğer miras hukuku davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder