Bakırköy Gayrimenkul Avukat

Bakırköy Gayrimenkul Avukat

Bakırköy gayrimenkul avukat tarafından hazırlanan bu makalemizde, gayrimenkul avukatının yükümlülüklerine ve gayrimenkul hukukuna dair bilgilendirme yapacağız.

Gayrimenkul hukuku taşınmaz malları konu alan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı içerisinde;

 • Malların el değiştirmesi
 • Gayrimenkul alım ve satım işlemleri
 • Tapu tescil işlemleri
 • Tapunun iptali
 • Tapu kaydı düzeltme
 • Tapuya şerh konulması
 • Kira sözleşmesi
 • Kiracının tahliyesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Ayıplı gayrimenkul davası
 • İpotek tesisi ve ipoteğin paraya çevrilmesi
 • İzale-i şuyu
 • Ecrimisil
 • Kamulaştırma
 • Ruhsatlandırma ve imar durumunun belirlenmesi
 • Yabancıların mülk sahibi olması
 • Arsa vb. yerlerin yeniden yapılandırılması veya devredilmesi gibi konularda yaşanılan usulsüz işlemleri konu almaktadır.

Bakırköy gayrimenkul avukat olarak yazımıza devam ederken gayrimenkul avukatının yükümlülükleri hakkında bilgilendirme yapacağız.

Gayrimenkul Avukat

Gayrimenkul avukat, bu tarz davalarda taşınmazlara dair kişilerin haklarını korumakla yükümlüdür. Burada bahsettiğimiz taşınmazlar; ev, araba, arsa, bina, işyeri vb. yerlerdir. Ayrıca kat karşılığı, kira vb. durumlar için yapılacak sözleşmeleri hazırlamakta sorumluluğu arasındadır.

Ülkemizde de her yıl gelişmekte olan inşaat sanayi ve yabancıların göçleri, gayrimenkul hukuku hakkındaki bilinmeyenlerinde ortaya çıkmasına sebep oldu. Temel bilgi olarak belirtmek isteriz ki; gayrimenkul sözleşmeleri ve davaları ile ilgili olarak, avukat ile çalışma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Avukat hazırlanacak sözleşme veya gerekilen dava ile ilgili olarak sizin haklarını koruyan, kanun insanı olan kişidir.

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul davaları kendi içeriğinde bölümlere ayrılmaktadır. Bakırköy gayrimenkul avukat ve Bakırköy Avukat olarak bu davalar hakkında geçerli olan konu başlıklarını belirtecek olursak;

 • Medeni Kanundan Doğan Davalar
 • Borçlar Hukukundan Doğan Davalar
 • Kentsel Dönüşüm Hukukundan Doğan Davalar
 • Miras Hukukundan Doğan Davalar
 • Aile Hukukundan Doğan Davalar
 • İdare Hukukundan Doğan Davalar
 • Tüketici Hukukundan Doğan Davalar
 • Kat Mülkiyeti Hukukundan Doğan Davalar
 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Usulsüzlüklerin Önlenmesi
 • İcra ve İflas Hukukundan Doğan Davalar

Yukarıda belirtilen davalar konuların içeriğinde farklılık gösterdiği gibi, davanın açılması, ilerletilmesindeki usul, davadaki zamanaşımı süresi, davanın hukuki nitelikleri ve sonucu gibi konularda da farklılıklar göstermektedir.

Bakırköy gayrimenkul avukat ile görüşerek danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.