Bakırköy Ceza Avukat

Bakırköy Ceza Avukat

Bakırköy ceza avukat olarak belirtmemiz gerekirse; Yaş sınırı yetişkin olmayan veya 60 yaş üstü olan ayrıca alt sınırı 5 yıldan fazla olan suçlarda, avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer ki avukat ile çalışacak maddi gücünüz yoksa Baro size avukat tayin edecektir.

Türk Ceza Kanunlarına göre; işlenen suçun niteliği, yapılma şekli, suçun şekli vb. faktörler cezanın belirlenmesinde önemle dikkate alınmaktadır. Belirtilen durumların niteliğine göre cezada belirli oranlarda artış ya da eksilme yapılabilir.

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu madde 86’da “Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” başlığı altında belirtilmiştir. Bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkili bir eylem işlemek suretiyle zarar verilmesi eyleminde kasten yaralamadan bahsedebiliriz. Bakırköy ceza avukat olarak Konu hakkında bir Yargıtay kararı belirtmemiz gerekirse; Y3CD-K.2014/28856 kararına göre mağdurun iteklenmesi sonucu düşerek yaralanması kasten yaralama suçu olarak kabul edilmiştir.

Kasten yaralama suçunu iki şekilde incelemek mümkündür. Bunlar; basit ve nitelikli haller olmaktadır. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek” adam yaralama suçları şikâyete tabidir. BTM ile giderilebilecek adam yaralama suçunda şikâyet süresi 6 aydır. Mağdur 6 ay içinde şikâyetçi olmazsa şikâyet hakkı ortadan kalkar. Suçun nitelikli halleri ve ‘basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek’ basit yaralama suçu, takibi şikâyete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Suç şikâyete tabi olmadığı için herhangi bir şikâyet süresi yoktur. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman resen soruşturma yapabilir.

Bakırköy ceza avukat olarak makalemizin son kısmında, taksirle yaralama konusu hakkında bilgilendirme yapacağız.

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. gibi sayısız nedenlerle bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi halinde oluşmaktadır. Konu hakkında birkaç bilineni belirtmemiz gerekirse;

  • Taksirle adam yaralama suçu işleyen fail aleyhine, mağdurun, maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır.
  • Taksirle yapılan davranış neticesinde ölüm gerçekleşirse taksirle ölüme sebebiyet verme suçu işlenmiş olur.
  • Taksirle adam yaralama suçu şikâyete tabi suçlardandır. Şikâyet süresi, suçun işlenmesinden ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.
  • Taksirle yaralama suçu için dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Belli koşulların gerçekleşmesi halinde zamanaşımı süresi 12 yıla kadar çıkabilmektedir.

Bakırköy ceza avukat ve Bakırköy Avukat ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.