Başakşehir Miras Avukat

Başakşehir Miras Avukat

Başakşehir miras avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, iş bu makaleyi sadece bilgilendirme amaçlı hazırlamıştır. İnternet sayfamızdaki diğer makalelerimizi inceleyerek, daha farklı konularla ilgili olarak makale içeriklerine ulaşabilirsiniz.

Miras hukukunun önemli bir kısmını da vasiyetname oluşturmaktadır. Vasiyet hazırlığı 3 şekilde yapılabilmektedir. Bunlar;

  • Resmi vasiyetname
  • El yazılı vasiyetname
  • Sözlü vasiyetname olmaktadır.

Sözlü vasiyetname, bu şekillerde en az kullanılan uygulamadır. Çünkü bu vasiyet türü miras bırakan kişinin yakın ölüm tehlikesi, ulaşım kesilmesi, hastalık, savaş vb. doğal afet durumlarında yapabileceği bir sistemdir. Vasiyetçi bu gibi durumlarda iki kişiye vasiyetini sözlü olarak beyan eder ve yazma yetkisi verir. Sonrasında tanıklar bu belgeyi Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesine iletmelidir. Başakşehir miras avukatı olarak makalemize devam ederken, resmi vasiyet hakkında bilgilendirme yapacağız.

Resmi Vasiyetname Hazırlanması

Resmi vasiyetname hazırlanması nasıl olmalıdır? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz.

Noter, sulh hâkimi ya da yetkili resmi memur eşliğinde, iki tanığın katılmasıyla yapılan vasiyetname türüne resmi vasiyet denilmektedir. Yabancı Ülkeler için de resmi mercilere örnek olarak; Türk konsoloslukları, noter yetkisine sahip mahkeme başkâtiplerini gösterebiliriz. Kuralları doğrultusunda hazırlanmayan vasiyetnameler geçersiz olmaktadır. Ayrıca hazırlanan bu düzenlemenin, daha sonra değiştirilmesi ya da iptali istenebilir. Düzenlemelerde yapılan değişiklik sonrası, tekrardan hazırlanan vasiyet geçerli olur ve bir önceki düzenleme iptal edilmiş olur.

Resmi Vasiyetnamenin Unsurları

Resmi vasiyetnamenin unsurları hakkında verilmesi gereken bilgileri, Başakşehir miras avukatı olarak maddeler halinde makalemizin bu kısmında açıklayacağız.

  • Medeni Kanundaki şekil kurallarına uygun olarak resmi vasiyetnamenin düzenlenmiş olması gerekir. Bu durumda noterlik kanunundaki kurallara uyulmamış olsa bile, resmi evrak geçerli sayılır
  • Eşlerin, birbirlerinin yapmış olduğu resmi vasiyetnameye katılma yasağı, evlilik devam ettiği sürece vardır. Boşanma ya da evliliğin iptalinden sonra bu yasak ortadan kalkar
  • Kanun, evlatlık ve evlat edineni, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılması yasak kişiler arasında saymamış olmasına rağmen, yasağın bunlar yönünden de geçerli olması gerekir. Aynı şekilde, evlatlığın eşinin de, evlat edinenin vasiyetnamesinin düzenlemesine katılmaması gerekir.

Başakşehir miras avukat ile birebir danışmanlık görüşme yapmak için ve avukatlık desteği alabilmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.