Boşanma Davasında Aldatma Delilleri

Boşanma davasında aldatma delilleri neler olabilir? Aldatma, sadakatsizlik barındıran bir davranış şeklidir. Bu durumda, evlilik yükümlülüklerine uygun değildir. Türk hukuk sistemi kurallarınca, evlilik birliğindeki yükümlülük kapsamına tamamen ya da kısmen uymayan taraf hakkında, diğer taraf boşanma davası açabilir.

Aldatmanın geçerli olabilmesi için, ortada kanunen resmi sayılan bir evliliğin olması gerekir. Bu durum nişanlılık dönemi ve imam nikâhlı yaşanılan dönemler için geçerli değildir. Ayrıca bu boşanma nedeninde, zaman aşımı süresi olmaktadır. Zaman aşımı süresi hak düşürücü süredir. Süre içerisinde dava açmayan taraf, karşı tarafı affetmiş sayılır ve sonrası içinde dava açma hakkında feragat etmiştir.

Aldatma yani zina nedeniyle de, boşanma davasının açılması kanunlarımıza göre uygundur. Zina kapsamı, mahkemeye ispat edilmesi gereken bir unsurdur. Zinanın ispatı için örnek olabilecek bazı koşulları belirtecek olursak;

 • Gebe kalmak
 • Zührevi hastalık
 • Fotoğraflar
 • Düğün yapmak
 • İletişim araçları
 • Şahitlerin bilgileri
 • Kesin hüküm kararları
 • Soruşturma evrakları
 • Hamilelik testi
 • Resmi evraklar
 • Diğer araçlar boşanma davasında aldatma delilleri arasında yer almaktadır.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder

Aldatan eş, karşı tarafa maddi ve manevi şekilde zarar vermiş olur. Bu neticede de, karşı taraf aldatan taraftan tazminat isteme hakkına sahip olur. Mahkeme kendisine sunulan deliller neticesinde, aldatmanın varlığına kanaat ederse tazminat ödenmesine karar verebilir.

Tazminat gerekli koşulların ortaya çıkmasıyla, hem maddi hem de manevi şekilde talep edilebilir. Mahkeme, tarafların maddi olanaklarını ve sunulan delilleri inceledikten sonra, tazminatın şekline ve miktarına karar verir.

Tazminat ödemesi hakkında karar verilen taraf, bu karara süresi içerisinde itiraz edebilir. Fakat bu itirazın yapılabilmesi için, geçerli ve ispatlanabilir nedenlerinin olması da gerekir. Aksi olan durumlarda, mahkeme vermiş olduğu kararı bozmaz.

Aldatma Sonucu Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma davalarında, mal paylaşımı kararını mahkeme yetkilisi hâkim verir. Hâkim, bu kararı verirken; yaşanılan vakıaları inceler, şahitleri dinler, delilleri inceler ve isterse farklı delillerin mahkemeye sunulmasını ister. Boşanma davasında aldatma delilleri kısmında hâkim, kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimleri yaparak farklı delilleri de isteyebilir.

Aldatmaya dayalı olan boşanmalarda, kusurlu olan tarafa daha az mal paylaşımı yapılması durumu yaşanabilir. Bu konuda da karar verme yetkisi tamamen hâkime aittir. Mal paylaşımı kararı verildikten sonra, bu kararı kabul etmek istemeyen taraf, kanun koyucunun belirlediği süre içerisinde karara itiraz etme hakkına da sahiptir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma davasında, en önemli unsurlardan biri de dava açılırken mahkemeye sunulan, boşanma davası dilekçesidir. Çünkü dilekçede yer alan bütün bilgiler ve beyanlar, hâkime iletilen ilk bilgilerdir. Bu nedenle de, davanın en temel taşı, boşanma dilekçesidir diyebiliriz.

Dilekçenin içeriğinde yer alan bilgiler, talepler ve diğer unsurlar dikkatli şekilde düzenlenmelidir. Kanun koyucu boşanma dilekçesinin hazırlanmasında, avukatla çalışma zorunluluğu belirtmemiştir. Fakat dava için önem taşıyan bu unsur, hak kaybı yaşanmaması için avukat tarafından düzenlenirse, bütün haklar koruma altına alınmış olur.

Aldatma Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma davasında aldatma delilleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, bu sürecin sonuçlanması için gerekecek zamandan bahsedeceğiz.

Aldatmaya dair boşanma davası; Zina nedeniyle boşanma davası açılması ya da olayların gelişmesine bağlı olarak sadakatsizlik “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası” şeklinde açılabilir.

Bu nedene bağlı olarak açılan boşanma davası, çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası da, anlaşmalı boşanma davasına oranla oldukça uzun süre devam eden bir davadır. Çünkü bu dava içerisinde, taraflar karşılıklı olarak kusur oranlarını ve haklı paylarını ispat etmeye çalışırlar. Ayrıca da taleplerinin oluşma nedenlerini ve delillerini de, bu süreçte ispat ederler.

Çekişmeli boşanma davası avukat eşliğinde ilerletilirse ortalama 1,5 ile 2 yıl arasında sürmektedir. Fakat bu süreç avukatsız ilerletilirse iki katına kadar yükselir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Bahsi geçen süreye, boşanma kararın verilmesinden sonra talep edilebilecek itiraz yani istinaf süreci dâhil değildir.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararına itiraz için başvuru yapılabilecek olan bir üst mahkemedir. Taraflardan birinin, boşanma kararı verildikten sonra istinafa başvuru yapması ile süreç uzar ve bu mahkemeden gelecek olan karara göre işlemler devam eder.

Boşanma davasında aldatma delilleri, diğer boşanma davası nedenleri ve boşanma davası süreci hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorumlar (1)

Ben eşimi işlettiği dükkanda başka bir kız ile uygunsuz vaziyette gördüm ve yakaladım . Kız apar topar üstünü giyip dükkandan çıksa da sonrasında karakola gidip neler yaşadığını anlattı uygunsuz görüldüğünü vb. Sonrasında ise kusurlu eş zorla görüldüğünü ve baskı altında verilen ifade olduğu için beni suçlu gösteriyor. Bu davanın akıbeti nasıl olabilir fikir verebilirseniz sevinirim

Yorum Gönder