MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK AVUKATI

Avukat olarak bu makalemizde milletler arası evlilik ve boşanma kanunları ile ilgili bilgiler vermeyi amaçladık.

Yabancı bir mahkemenin kararı Türkiye’de kendiliğinden hukuki sonuç doğurmaz. Yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de hukuki sonuç doğurabilmesi için, öncelikle Türk mahkemeleri tarafından bu ilam hakkında tanıma ve tenfiz kararı verilmesi gerekir. Bunun içinde Türk mahkemelerine başvurularak tanıma davası veya tenfiz davası açılmalıdır.

Büyükçekmece Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı olarak müvekkillerimizin tanıma ve tenfiz davaları ile ilgilenmekteyiz. Av. Merve Arı konu ile ilgili olarak bilgi haznesi ve kanun eşliğinde müvekkillerine daima yol gösterici olmaktadır.

Büyükçekmece Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı

Milletler Arası Özel Hukukta “Evlilik ve Genel Hükümleri” maddesini inceleyecek olursak;

Madde 13- (1) Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tâbidir.
(2) Evliliğin şekline, yapıldığı ülke hukuku uygulanır.
(3) Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

Büyükçekmece Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı olarak şunu belirtmeliyiz ki; kişiler arasında doğan ve yabancı unsur taşıyan özel hukuk niteliğindeki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasının yanı sıra, böyle bir uyuşmazlık kapsamında tasis edilen yabancı bir mahkeme ya da hakem kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi hususu da büyük önem taşımaktadır. Zira yabancı mahkeme ya da hakem kararlarının Türkiye’de doğrudan icrası mümkün değildir.

Avukat

Milletler Arası Özel Hukuk konusunda “Boşanma ve Ayrılık” madde 14’te şu şekilde anlatılmıştır:

Madde 14- (1) Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.
(2) Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de geçerlidir.
(3) Boşanmada velayet ve velayete ilişkin sorunlar da birinci fıkra hükmüne tâbidir.
(4) Geçici tedbir taleplerinde Türk hukuku uygulanır.

Ülkemizde insanlar milletler arası özel hukuk konusunda detaylı bilgiye sahip olmadığı için gerekli mahkemelerde kendilerini savunacak avukat ile kendilerini güvende hissetmektedir. Nitekim yanlış bir şeyler yapıp davanızın aksi durumlarda neticelenmemesi için avukata danışmak doğru bir seçimdir. Büyükçekmece Avukat olarak konusunda geniş bilgiye sahip olan Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı müvekkillerine konu ile ilgili bilgi paylaşımı yapmaktadır.

0

Yorum Gönder