Mirasın Reddinin İptali

Mirasın reddinin iptali yapılabilir mi? Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçı sıfatında yer alan kişilerin hak ve sorumlulukları meydana gelir. Miras yani tereke mirasçı sıfatında yer alan kişilere kalır. Mirasçı sıfatındaki kişiler kan bağının yakınlık oranına göre pay alma hakkına sahip olur. Ayrıca kan bağı olmayan mirasa miras bırakanın isteğiyle katılan, atanmış mirasçılarda hakları oranında mirastan pay alma hakkına sahiptir.

Miras her zaman mallardan, paradan ve değerli eşyalardan oluşmaz. Bazı etkenlerde miras borca batık şekilde olabilir. Yani miras bırakanın terekesinde bulunan mallarına kıyasla borçları daha yüksek meblağlarda olabilir. Bu durumda mirasçı sıfatı taşıyan kişinin mirası reddetme hakkı vardır. Ayrıca mirasçı maddi etkenlerin yanı sıra manevi olarak da yaşanmışlıklarından dolayı mirası reddedebilme hakkına sahiptir.

Mirasın reddedilmesi için yasal olarak belirlene süre 3 aydır. Miras bırakanın ölümüyle bu süre başlar. Eğer mirasçı, miras bırakanın ölümünü geç öğrenmişse ölümü öğrendiği gün süresi işlemeye başlar. Reddi miras yapılsa bile bazı koşulların oluşmasıyla mirasın reddinin iptali talep edilebilir.

Mirasın Reddinin Şartları

Süresi içinde ve kanunlara uygun şekilde reddi miras davası açılırsa, mirasçı mirastaki hakkından feragat etmiş olur. Mirasçı mirası reddederse, mirasa dair olan alacak hakları diğer mirasçılara kalır. Bu durumda kötü niyet içeriklerinin oluşmasına neden olabilmektedir.

Kötü niyetli şekilde reddi miras yapılırsa ve bu durum başka alacaklıların mağdur olmasını sağlayacaksa mirasın reddi iptal talepli dava başvurusu yapılabilir. Reddi mirasın iptal edilmesi için geçerli olacak koşullara örnek verecek olursak;

  • Borçlu olan mirasçının, alacaklıya teminat göstermemesi
  • Borçlu olan mirasçının, alacaklılarına maddi zarar verme amacıyla mirası reddetmesi
  • Mirasın reddini talep eden mirasçının malvarlığının borcuna yetmemesi

Yukarıda belirttiğimiz ve diğer kötü niyet amaçlı reddi miras yapan mirasçılar hakkında mirasın reddinin iptali talep edilebilir.

Mirasın Reddinin İptali Mahkemeleri

Mirasın reddinin iptal edilebilmesi için bilinmesi gereken bilgiler arasında, yetkili mahkeme ve görevli mahkeme bilgileri olmaktadır. Kanunen belirlenen ölçütlere göre doğru şekilde yetkili ve görevli mahkemede açılmayan davalarda usule aykırılık nedeniyle davanın reddi yapılabilir.

İş bu davalarda genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, ölen kişinin son yerleşim yeri mahkemesidir. Mirasın reddinin iptal edilebilmesi için bilinmesi gereken bir etkende zamanaşımı süresidir. Bu dava türünde zamanaşımı süresi 6 ay olmaktadır. Yani reddi mirasın yapılmasının kesinleşme tarihinden başlayarak 6 aylık süre içinde alacaklı olanlar iptal davası talep edebilir.

Mirasın reddinin iptali ve reddi miras davaları hakkında detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder