Yardım Nafakası

Yardım nafakası nedir ve hangi koşullarda talep edilebilir? Yoksulluğa düşecek olan alt soy, üst soy ve kardeşler için maddi olanağı olan aile bireyinin bazı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de maddi yoksunluğun giderilmesidir. Kişi bu yoksunluğu kendi isteğiyle giderebileceği gibi maddi yoksunluğu yaşayan kişinin mahkemeye başvurmasıyla da giderebilir.

Yardım nafakasının alınması için kanunen belirlenen bazı ölçütlerin gerçekleşmiş olması gerekir. Yani her isteyen hiçbir nedeni olmamasına rağmen çalışmaksızın, ailenin maddi durumu daha iyi olanından destek talep edemez.

Yardım nafakasının alınabilmesi için mahkemeye başvuru yapılmalı ve yaşanılan veya yaşanılması muhtemel olan yoksunluk ispat edilebilmelidir. Hâkim mahkeme sürecinde tarafların, gelir-gider düzeylerini ve diğer etkenlerini inceledikten sonra yardım nafakasının verilmesine ya da verilmemesine karar verir.

Reşit Çocuğun Yardım Nafakası Talebi

Reşit çocuğun talep edeceği yardım nafakasının iştirak nafakasından farklı olduğunu belirtmeliyiz. İştirak nafakası, boşanma davası sürecinde müşterek çocuğun giderleri için ödenen bir nafakadır. İştirak nafakasını velayet hakkını alamayan taraf öder. Müşterek çocuk reşit olana kadar iştirak nafakasını almaya devam edebilir.

Çocuk reşit olduktan sonra da yoksunluğa düşeceği belli başlı durumlarda nafaka almak isteyebilir. Örneğin; eğitim hayatı devam eden reşit olan çocuk yardım nafakasını talep edebilir. Çocuk nafaka talebini hem anneden hem de babadan isteyebilir.

Çocuk, yardım nafakasını talep ettiği dava dilekçesini mahkemeye iletir ve sonrasında süreç başlamış olur. Yardım nafakasının devamlılığı hakkında kanunen geçerli bir süre yoktur. Yani yardım nafakası alan çocuğa yönelik ebeveynleri bir karşı dava açar ve çocuğun bu nafakaya ihtiyacı olmadığını ispat ederlerse nafaka ödemesi sonlanır.

Yardım Nafakasının Miktarı

Yardım nafakası ve diğer tüm nafakaların miktarları, ödeme şekilleri, yıllık artış oranları mahkeme tarafından belirlenir. Hâkim nafakanın miktarını belirlerken pek çok etkeni göz önünde bulundurur ve değerlendirmelerini bu doğrultuda yapar.

Hâkim nafaka miktarını belirlerken, ödeme yapacak tarafın yaşam koşullarını aşağı çekmeyecek derecede ve nafaka alacak tarafın da yaşam koşullarını iyileştirecek şekilde olan miktara karar verir. Nafaka ödemesi yapacak olan ve nafaka alacak olan tarafın, nafakanın miktarına itiraz etme hakkı vardır.

Nafaka miktarına itiraz etmek isteyen taraf, mahkemeye süresi içinde itiraz hakkını kullanacağını beyan etmeli ve buna uygun düzenlenen dilekçesini mahkemeye ulaştırmalıdır. Hâkim, mahkemeye iletilen itirazı ve itiraza neden olan geçerli sebepleri deliller eşliğinde inceleyerek, kararın devam etmesine veya değiştirilmesine karar verebilir.

Yardım nafakası ve nafaka davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder